Netwerk Vitale Bodem Brabant gelanceerd

Sneller en efficiënter naar het doel van duurzaam agrarisch bodembeheer in onze provincie.

Op 10 februari waren provincie Noord-Brabant, HAS green academy, Brabantse Boerderij van de Toekomst, REWIN, ZLTO, Yuverta, Agrifood Capital, WUR, NMI, Waterschap De Dommel, ASR en LambWeston bijeen op boerderij Sprankenhof in Udenhout. Aanleiding: de lancering van het Netwerk Vitale Bodem Brabant door gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem). Via het Netwerk Vitale Bodem Brabant kunnen onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bedrijven en de praktijk elkaar makkelijker ontmoeten en onderling kennis uitwisselen.

Wat is een vitale bodem?

Een vitale bodem is een bodem die vruchtbaar is, biodiversiteit huisvest, ziektes weert, water bergt en voedingsstoffen vasthoudt en gedoseerd afgeeft. Daardoor is de bodem in staat om klimaatverandering het hoofd te bieden, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en wateroverlast en verdroging tegen te gaan. Een vitale bodem draagt daarnaast ook bij aan de klimaatdoelstellingen door opslag van CO2. Het intensieve grondgebruik van decennia heeft ervoor gezorgd dat agrarische gronden zijn verdicht en minder vruchtbaar zijn geworden. Als agrarisch ondernemers hun bedrijf ook in de toekomst levensvatbaar willen houden, moeten zij nu en in de toekomst op verantwoorde wijze met hun bodem omgaan.

vitale bodem

BodemUP 2.0

Om het netwerk vraaggestuurd te kunnen laten werken, wordt het gekoppeld aan het project BodemUP 2.0; de opvolger van BodemUP. Dat ging vorig jaar met 560 deelnemers van start in Noord-Brabant, Zeeland en het zuidelijk deel van Gelderland. 1.600 akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondsgroentetelers kunnen hiermee bodemadvies krijgen. Die adviezen moeten leiden tot een betere bodemstructuur en tot minder af- en uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. 

Duurzamer agrarisch bodembeheer

Het netwerk gaat functioneren via een ‘kennismakelaar’, die schakelt tussen de praktijk van BodemUP 2.0 en het kennisveld. Deze coördinator zorgt dat de partijen regelmatig bij elkaar komen en organiseert een kennisplatform waarop bestaand aanbod van bodemkennis wordt gebundeld. Dat platform gaat deel uitmaken van de website van BodemUP 2.0.
Via het nu gelanceerde Netwerk komen we sneller en efficiënter dichter bij het doel van duurzamer agrarisch bodembeheer in Brabant.

Meedoen?

Voor meer informatie over (deelname aan) het netwerk kan je contact opnemen met Jonica de Bruijn.

Neem contact op
Jonica de Bruijn

Programmamanagement Plantbased Ondernemen

j.debruijn@rewin.nl
06-30 98 76 67

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant