Mona Keijzer reikt “MKB-deal West-Brabant vernieuwt” uit

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

Mona Keijzer reikt op digitale wijze de cheque uit voor het plan MKB West-Brabant vernieuwt.

Het voorstel van diverse partijen in West-Brabant voor vernieuwing van het mkb West-Brabant is uitgekozen uit de vele aanvragen die zijn gedaan voor de MKB-deals. Het plan, een samenwerking van Gemeente Breda, REWIN West-Brabant, Gemeente Halderberge en Economische Koepel Halderberge, Regio West-Brabant, Stichting Vakopleidingen MetaalWest-Brabant en VNO-NCW Brabant Zeeland, richt zich op de thema’s Innovatie, Digitalisering en Menselijk Kapitaal. Op 2 juli 2020 werd de cheque door staatssecretaris Mona Keijzer op digitale wijze overhandigd aan wethouder Boaz Adank.

Boaz Adank, wethouder gemeente Breda en voorzitter van de commissie van advies Economie Regio West-Brabant: “We zijn enorm blij met deze toekenning. Het laat zien dat de regionale samenwerking sterk is. We hebben in een zeer korte tijd samen een goed plan opgesteld. Met deze deal kunnen we circa 750.000,- euro investeren in vernieuwing van het mkb in onze regio. Heel belangrijk, want zij zorgen voor twee-derde van alle werkgelegenheid in de regio. Samen met het mkb kunnen we ervoor zorgen dat de regio klaar is voor de toekomst.”

Innovatie, Digitalisering en Menselijk Kapitaal
Projecten binnen het plan richten zich onder meer op het helpen innoveren van mkb-ondernemers door ze te koppelen aan de creatieve sector om nieuwe oplossingen te vinden, ondersteuning te bieden bij het vinden van nieuwe verdienmodellen en onderlinge (cross-sectorale) verbinding te stimuleren. Tweede speerpunt is een programma om mkb-ondernemers te ondersteunen bij de digitale uitdagingen; met onder andere inspirerende events, adviesvouchers waarmee bedrijven een advies kunnen krijgen op het gebied van digitalisering en ondersteuning bij het verbeteren van de digitale vaardigheden van personeel. Menselijk kapitaal is het derde thema. Er wordt een kennis- en leercentrum metaal en onderhoud en een Doeners Academie opgericht. De laatste is gericht op de instroom in de techniek en logistiek. In deze sectoren ervaart het mkb grote personeelsknelpunten.

Martien Kats van de Stichting Vakopleidingen Metaal: “Met deze bijdrage van het Rijk krijgen we met een aantal partners de mogelijkheid om in Halderberge een regionaal Kennis- en Leercentrum te realiseren voor metaal en onderhoud. Naast onderwijs gaat dit centrum kennis delen en adviseren over het gebruik van nieuwe technologieën en kansen die digitalisering biedt. Ook zal er een divers aanbod aan bijscholingscursussen worden geboden, aansluitend bij een grote behoefte bij de ondernemers. Hiermee gaat een grote wens in vervulling.“

Henk Rosman van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant vult hierbij aan: “Dit mkb-plan wordt breed ingezet en sluit aan bij de behoefte van ondernemers in de regio. De grote transities gaan veel impact hebben en met deze MKB-deal kunnen we echt verschil maken.”

Vernieuwing brede mkb hard nodig.
De vernieuwing van het brede mkb was al één van de speerpunten van de regio én van Breda. Zo is het onderdeel van de Economische Agenda van de Economic Board West-Brabant en één van de drie speerpunten in de nieuwe economische visie van de Gemeente Breda (‘Internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit’.) Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een groot deel van de mkb-bedrijven in de regio traditioneel van aard is waarbij sprake is van een hoog marktaandeel, maar opererend in een markt met weinig of geen marktgroei. Met het huidige businessmodel zijn deze bedrijven aan het einde van hun levenscyclus. Vernieuwing is echt noodzakelijk. Door de snelle ontwikkelingen in de huidige maatschappij en het gunstig economisch klimaat, worstelen veel mkb-ondernemers onder meer met het kunnen meegaan met de snelle (technologische en duurzame) veranderingen en het bepalen van een toekomstbestendige strategie voor consolidatie, groei en innovatie. Ook de inzet van gekwalificeerd personeel is een zorg. Daarom heeft de regio de afgelopen jaren al pilots en projecten opgezet, zoals het Groei MKB-programma en de Groei-ondernemers Challenge. Deze twee projecten zijn ook opgenomen in de best-practices gids ‘Aan de slag voor het brede mkb’ van Platform31.

MKB-Deal
Om een sterker mkb te creëren nodigde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) provincies en gemeenten uit om voorstellen in te dienen voor MKB-Deals. Met de MKB-Deals komt meer geld beschikbaar voor regionale initiatieven en projecten die het ‘brede’ mkb sterker maken in deze tijden van snelle transities. Denk daarbij aan digitalisering, aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de internationalisering en aan de trend van verduurzaming.

Van de 9 regionale samenwerkingsproejcten die toegekend zijn als MKB-deal is een magazine gemaakt, met onder meer diverse achtergrondfilmpjes en interviews met betrokkenen per regio. Klik voor de West-Brabant informatie op: MKB West-Brabant vernieuwt.  
digitale cheque overhandigingProgrammamanager Groei MKB Yvette Estourgie, wethouder Boaz Adank en Martijn van Dessel, manager business development van Spie in digitale verbinding met Mona Keijzer. 

cheque

MKB-parel boek West-Brabant

Neem contact op
Yvette Estourgie

Programmamanagement
Innovatief Mkb

y.estourgie@rewin.nl
06-12 58 01 83

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant