Symbiose en duurzaamheid

sharing_is_the_new_buying.jpgHeeft u restgrondstoffen, restenergie of warmte, (test of machine) faciliteiten of behoefte aan extra human capital? Zoekt u bijvoorbeeld talent of heeft u juist personeel over voor bepaalde dagen in de week? Dan kunnen wij u wellicht helpen!

Sharing is the new buying

Het delen van grondstoffen of het uitwisselen van bijproducten/afval wordt industriële symbiose genoemd. Maar u kunt bij “sharing” aan veel meer denken: zoals het delen van faciliteiten (bijv. laboratorium) of personeel.

Wij spreken veel mkb-ers die ook over symbiose nadenken. Samen proberen we vraag en aanbod te combineren. Dit kan in een pilot vorm met meerdere mkb-ers op een bedrijventerrein of tussen mkb-ers in West-Brabant. Yvette Estourgie, programmamanager Groei mkb wisselt graag met u hierover van gedachten.

Yvette Estourgie
Yvette Estourgie

Programmamanager Groei mkb


06 12580183