Stratos per 1-1-17 zelfstandig

Na meer dan 25 jaar verbonden te zijn geweest aan REWIN, is Stratos met ingang van 1 januari 2017 zelfstandig geworden. Stratos gaat verder als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.
Het doel van Stratos is onveranderd: MKB ondernemers - door hun deelname aan een Stratos groep - stimuleren om na te denken over hun eigen bedrijfssituatie; de rol die zij zelf in het bedrijf innemen en de veranderende wereld om hen heen. De coaches die aan de Stichting Stratos zijn verbonden, blijven zich onveranderd belangeloos inzetten voor de begeleiding van de groepen.

Voor meer informatie over Stichting Stratos, deelname aan Stratos groepen en alle andere Stratos gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met Marga Jansen. Zij is te bereiken via: 

Stichting Stratos
Prins Bernhardlaan 64
4615 BD Bergen op Zoom
+ 31 (0) 6 30 19 77 40
marga@stratosclub.nl

www.stratosclub.nl