Industriële symbiose

Heeft u restgrondstoffen, restenergie of warmte, (test of machine) faciliteiten of behoefte aan extra human capital? Zoekt u bijvoorbeeld talent of heeft u juist personeel over voor bepaalde dagen in de week? Dan kunnen wij u wellicht helpen!

Sharing is the new buying

Het delen van grondstoffen of het uitwisselen van bijproducten/afval wordt industriële symbiose genoemd. Maar u kunt bij “sharing” aan veel meer denken: zoals het delen van faciliteiten (bijv. laboratorium) of personeel. Speciaal hiervoor is Symbiosis4Growht opgezet

Symbiosis4Growth

Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren.  Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie. Zie voor meer informatie de website van Symbiosis4Growth

Werksessies
Symbiosis4Growth (S4G) organiseert binnenkort twee werksessies waarbij bedrijven actief op zoek kunnen gaan naar concrete samenwerkingsmogelijkheden. Op 9 oktober vindt dit plaats in Moerdijk en op 20 november in Terneuzen. Heeft u belangstellilng om mee te doen? Meldt u dan aan. U kunt voor meer informatie over de werksessies van Symbiosis4Growht. terecht bij Yvette Estourgie van REWIN ( zie haar contactgegevens hieronder.)

Pilots
Yvette Estourgie, programmamanager Groei mkb wisselt ook graag met u van gedachten over de mogelijkheid om in pilot vorm met meerdere mkb-ers op een bedrijventerrein of tussen mkb-ers in West-Brabant vraag en aanbod te combineren. 

sharing_is_the_new_buying.jpg

Symbiosis4Growth

Yvette Estourgie
Yvette Estourgie

Programmamanager Groei MKB


06 12 580 183

Workshop uitwisseling restmaterialen, online 27 mei a.s.

Workshop uitwisseling restmaterialen. Bedrijven bieden elkaar reststromen aan: b.v. biomassa

Lees meer Archief

online werksessie rond uitwisseling reststromen voor bedrijven in Altena

Online werksessie voor uitwisseling restmaterialen in samenwerking met de gemeente Altena.

Lees meer Archief

Stadlander gaat restwarmte Lineage Logistics benutten

Lineage Logistics gaat restwarmte leveren aan woningbouwvereniging Stadlander. REWIN en gemeente Bergen op Zoom ondertekenden ook de intentieverklaring. Mooi succes voor S4G.

Lees meer Archief

Van rest- en bijstromen naar nieuw product

Een mondkapjesspray uit de reststromen van laurierkweker Gova en kruidenkweker de Kruidenaer. Een direct gevolg van het project Symbiosis for Growth, dat bedrijven met reststromen aan elkaar koppelt.

Lees meer Archief

Uitwisseling van restmaterialen. Neem ook deel.

Werksessie uitwisseling van restmaterialen. Een verslag van de bijeenkomst in Etten-Leur. Meld je aan voor deelname 7 november.

Lees meer Archief