Distributiecentrum Schuitema op Foodpark Breda

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

De Raad van Bestuur van de grootste en meest snelgroeiende keten van supermarktondernemers in Nederland, Schuitema,  heeft recent het contract getekend voor de aankoop van een bedrijfsterrein van maar liefst 25.000 m2, waarop een grootschalig distributiecenter met kantoren wordt gebouwd. De keus is gevallen op de West-Brabantse stad Breda, tw. het Foodpark langs de A-16. Dat genereert ruim 250 nieuwe arbeidsplaatsen en het is goed voor een investering van ruim 35 miljoen euro. De bouw zal overigens in fasen worden gerealiseerd.

Schuitema heeft een lange historie en is inmiddels in Nederland een gevleugeld begrip. In 1888 stichtte Dirk Schuitema een kleine winkel in levensmiddelen in Groningen, niet bevroedend dat hij daarmede de basis legde voor een concern dat anno 2002 een omzet genereert van 3,5 miljard euro en tegelijkertijd over een marktaandeel beschikt van maar liefst 15,1%! De supermarktketen Schuitema telt inmiddels 496 winkels en biedt werkgelegenheid aan ruim 8700 personen. De groei vond voor een deel autonoom plaats, maar ook door acquisities zoals de Spar en recent in 2002 met de overname van de supermarktketen van A&P. Schuitema geldt als een financieel kerngezonde onderneming met een sterke focus op groei.

Schuitema is de overkoepelende organisatie achter de succesvolle C-1000 supermarktformule. C-1000 is tevens de grootste en meest snelgroeiende keten van supermarktondernemers in Nederland. Schuitema past het concept van Retail Support Company toe. Een organisatie-model dat zijn winkelondernemers ondersteunt. Schuitema biedt de C-1000 ondernemer de optimale ondersteuning op het terrein van onroerend goed, marketing, inkoop, it en logistiek. De C-1000 ondernemer voegt daar vervolgens zijn kennis van de lokale markt aan toe. Het is de combinatie van grootschalig ondernemen en lokaal ondernemerschap die de C-1000 formule tot een succes maakt, aldus oordelen ingewijden in de retailmarkt!

Vanwege de sterke groei (in 1995 een marktaandeel van 10% en inmiddels gestegen tot 15,1%) bestond  behoefte aan  een grootschalig distributie centrum voor Zuid-West-Nederland. Een distributiecenter dat het mogelijk maakt dat de C-1000 ondernemer elke dag voldoende dagverse groenten in zijn schappen heeft, voldoende frisdrank (zelfs op een hete zomerdag) kan aanbieden en nooit teveel wc-papier op voorraad heeft , terwijl ook nog eens de emballage op tijd moet worden opgehaald. Een uitgekiend en gecompliceerd spel van voorspellen, inkoop, bestellen, ontvangen, uitleveren, opslag en transport. Daarbij beschikt Schuitema over een assortiment van ruim  11.000 artikelen en dat maakt een grootschalig distributiecenter nog eens extra noodzakelijk! Los daarvan is de strategie van Schuitema te streven naar grootschalige distributiecentra, omdat dit tot lagere kosten leidt. De economy of scales geldt ook voor dat concept, omdat onder andere een lage inkoop kan plaats vinden; groot inkopen en maximaal uitonderhandelen heet dat in vaktermen!

Schuitema heeft om een aantal redenen gekozen voor de locatie Breda. Directieur Logistiek, de heer  ir. A.P. de Bie, zegt dat “allereerst de centrale ligging in het werkgebied Zuid-West-Nederland een belangrijke factor is geweest om voor de stad Breda te kiezen. Een locatie langs de snelweg A-16 met uitvalswegen naar Zeeland, Brabant en de Zuidelijke Randstad. Het concept van het themapark “Foodpark Breda” vormde ook een niet-onbelangrijke afweging, omdat op datzelfde park the Greenery International is gevestigd en die partij als een belangrijke leverancier geldt voor diverse dagverse agrarische produkten. Op jaarbasis – om maar een voorbeeld te noemen – nemen wij 54 miljoen kilo aardappelen af. Dan is een stuk synergie, c.-q. combinatie van handling een interessante (kosten)factor. Tenslotte had A&P op deze locatie reeds een verscentrum, kortom de combinatie van deze factoren leidde tot de keus Breda, aldus de heer de Bie.” 

Het spreekt voor zich, dat de wethouder Economische Zaken van de gemeente Breda, drs. A. Adank de komst van deze nieuwe investering naar Breda van harte toejuicht. “Een investering die werkgelegenheid biedt voor de gehele dwarsdoorsnede van de arbeidsmarkt. Personeel voor de magazijnen, transport, maar ook voor de kantoren waar met de modernste ict-technieken de planning, marketing en het operationaliseren van de diverse diensten plaats vindt.

Deze investering – aldus vervolgt wethouder Andre Adank – vormt een fraaie sluitstuk van het Foodpark Breda, want met deze grondverkoop is het Foodpark Breda zo goed als uitverkocht.”

De wethouder blikt terug en constateert dat “het initiatief van de RBT-veiling (thans Greenery International) en de gemeente Breda om tot een themapark bij de vroegere veiling te komen, een goede is geweest, getuige de meer dan duizend arbeidsplaatsen die het gaat genereren en de honderden miljoenen die geïnvesteerd zijn.”

De bouw van het nieuwe distributiecentrum met kantoren zal in fasen plaats vinden. Daarbij zal met name de kantorenwand in esthetische zin specifieke aandacht krijgen om daarmede de uitstraling naar de A-16 met fly-overs, shuttle en hsl-lijn een optimaal effect te geven. Planning is dat omstreeks 2004 de eerste spade de grond ingaat, waarmede in de eindfase ruim 250 nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden geboden.

Breda,  oktober 2002.

Info:
Schuitema de heer A.P. deBie
Gemeente Breda: Cees Budding.
REWIN West-Brabant: C.Nuijten.

 

 

 

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

REWIN West-Brabant

Initieert, stimuleert, verbindt