Disclaimer

Algemene voorwaarden
Op alle activiteiten van NV REWIN West-Brabant zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda (HR 20051723). Op verzoek wordt een exemplaar hiervan toegezonden.

Copyright
Copyright 2016 NV REWIN West-Brabant.  Alle rechten voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van (delen van) deze site is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming, tenzij voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Beperkte aansprakelijkheid
NV REWIN West-Brabant houdt deze site zo zorgvuldig mogelijk bij om zo de juiste informatie actueel aan te bieden. Nadrukkelijk dient gesteld te worden dat REWIN echter niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de beschikbaarheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie inclusief eventuele directe, indirecte, speciale en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik.