Disclaimer en Privacy

Algemene voorwaarden
Op alle activiteiten van NV REWIN West-Brabant zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda (HR 20051723). Op verzoek wordt een exemplaar hiervan toegezonden.

Copyright
Copyright 2018 NV REWIN West-Brabant.  Alle rechten voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van (delen van) deze site is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming, tenzij voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Beperkte aansprakelijkheid
NV REWIN West-Brabant houdt deze site zo zorgvuldig mogelijk bij om zo de juiste informatie actueel aan te bieden. Nadrukkelijk dient gesteld te worden dat REWIN echter niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de beschikbaarheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie inclusief eventuele directe, indirecte, speciale en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik.

Privacy

Dit privacybeleid van de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant (hierna REWIN) is gepubliceerd op 24 mei 2018. Het is van toepassing op de privacyvoorwaarden van onze website, http://www.rewin.nl, de verzending van onze nieuwsbrief en diverse gerelateerde activiteiten die wij verrichten als non profit en semi-overheidsorganisatie. Deze activiteiten verrichten we in het kader van onze ideële doelstelling die zich richt op het aanjagen van de economische ontwikkeling van West-Brabant en specifiek de bevordering van de werkgelegenheid en versterking van de economische structuur van de regio West-Brabant.

Het privacybeleid is tevens van toepassing op de websites die wij als REWIN in het verlengde van onze doelsteling publiceren: http://connected-westbrabant.nl, http://www.deltaeconomicforum.nl en http://www.hightechmaintenance.nl

De laatste bijwerking van ons privacybeleid vond plaats op 8 oktober 2019.

Uw privacy

Voor REWIN heeft veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens de allerhoogste prioriteit. Wij volgen dan ook alle wettelijke vereisten om uw privacy te beschermen.

Ons privacybeleid is een wettelijke verklaring waarin wordt uitgelegd hoe wij informatie over u kunnen verzamelen, hoe wij uw informatie kunnen delen en hoe u het delen van uw gegevens kunt beperken. U ziet in ons privacybeleid termen die met een hoofdletter zijn geschreven. Deze termen hebben betekenissen zoals beschreven in de sectie Definities hieronder.


Definities

"Niet-persoonlijke informatie" is informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is voor u en die wij automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt met een webbrowser. Het kan ook openbaar beschikbare informatie omvatten die wordt gedeeld tussen u en anderen.

"Persoonlijk identificeerbare informatie" is niet-openbare informatie waarmee u persoonlijk bent te identificeren binnen of buiten de website. Persoonlijk identificeerbare informatie kan gegevens bevatten zoals uw naam, e-mailadres en andere gerelateerde informatie die u ons verstrekt of die wij over u verkrijgen.

Informatie die we verzamelen

Over het algemeen bepaalt u de hoeveelheid en het soort informatie dat u ons verstrekt wanneer u onze website gebruikt. U hoeft als bezoeker geen Persoonlijke identificeerbare informatie aan ons te verstrekken. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde computerinformatie door de interactie van uw webbrowser met onze website. Dergelijke informatie valt onder Niet-persoonlijke informatie.

 • Cookies
  Een cookie is een klein stukje data dat door uw webbrowser op uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen.
  Onze website gebruikt functionele sessie cookies om de inhoud, die u op onze website ziet, te personaliseren. Dit betreft met name de filter- en zoek-funcionaliteiten van onze publicaties.
  De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze, en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  We plaatsen nooit Persoonlijk identificeerbare informatie in functionele cookies.

 • Tracking tools van derden
  We gebruiken op de website www.rewin.nl, ook de trackingtool Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze trackingtool van Google is ontworpen en ingesteld om alleen Niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen. Uw IP adres is hierbij geanonimiseerd, er worden geen gegevens gedeeld voor Google's eigen doeleinden en wij maken ook geen gebruik van andere Google-diensten, zoals AdSense of Remarketing.

 • Voor publicatie van de website maken wij gebruik van FAB en voor verzending van onze nieuwsbrief van FABmailer. Beiden worden aangeboden en ondersteund door onze ICT-partner Ecommany. Ook zij commiteren zich aan ons privacybeleid ten aanzien van informatieverzameling. Voor meer informatie zie http://www.ecommany.com.

 • U begrijpt echter dat dergelijke hulpmiddelen deels worden gemaakt en beheerd door partijen buiten onze controle. Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor welke informatie daadwerkelijk door dergelijke derden wordt vastgelegd of hoe dergelijke derden die informatie gebruiken en beschermen.

 • Automatische informatie
  We ontvangen automatisch informatie van uw webbrowser of mobiel apparaat. Deze informatie omvat de naam van de website van waaruit u onze website hebt bezocht (indien van toepassing), het IP-adres van uw computer/proxy-server die u gebruikt om toegang te krijgen tot internet, de naam van uw internetwebsite-provider, het type webbrowser, het type mobiel apparaat en het besturingssysteem van de computer. Deze informatie wordt bijgehouden in datalog bestanden op de server.

Overige informatieverzameling

Naast de informatie die u verstrekt bij bezoek aan onze website, die zoals hierboven aangegeven Niet-persoonlijke informatie betreft , verzamelen we via FABmailer informatie van het leesgedrag van onze nieuwsbrief om zo nog beter in te kunnen spelen op de specifieke behoeften van het betreffende adressenbestand. Men kan altijd op verzoek inzage vragen in de geregistreerde informatie of aangeven niet langer deze nieuwsbrief te willen ontvangen.

In het kader van de uitoefening van onze werkzaamheden gericht op het aanjagen van de economische ontwikkeling van de regio West-Brabant, en specifiek de versterking van de werkgelegenheid en bevordering van de economische structuur van de regio West-Brabant, verzamelen en registreren we ook naam, adres, bedrijfs- en contactgegevens van onze relaties, die we conform ons privacybeleid met uiterst respect behandelen en niet ter beschikking zullen stellen van commerciele marktpartijen. Voor de uitoefening van onze werkzaamheden zullen we in voorkomende gevallen partijen benaderen om hun interesse te peilen voor bijeenkomsten, samenwerking, clustering etc.. Hiervoor geldt dat men altijd aan kan geven niet nader geinformeerd te willen worden met desgewenst verwijdering van de contactgegevens.     

Hoe wij uw informatie gebruiken

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 • Website & nieuwsbrief aanpassingen
  We gebruiken de analytische data om trends in het gebruik van onze website en nieuwsbrief in te zien om aan de hand daarvan onze website en nieuwsbrief aan te passen en te verbeteren.

 • Informatie delen met gelieerde en derde partijen
  Wij verstrekken uw Persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan gelieerde ondernemingen die ons diensten verlenen met betrekking tot onze website of aan organisaties waar we samen activiteiten mee ondernemen gericht op versterking van de werkgelegenheid en bevordering van de economische structuur van de regio West-Brabant. Op verzoek zullen wij u hier altijd nader over informeren. Dergelijke gelieerde ondernemingen zullen alleen de minimale informatie ontvangen die nodig is om de respectieve diensten te leveren en zijn gebonden door vertrouwelijkheidsovereenkomsten die het gebruik van dergelijke informatie beperken.

Ons e-mailbeleid

Onze gelieerde ondernemingen en wij voldoen volledig aan de nationale wetgeving met betrekking tot SPAM. U kunt zich altijd afmelden voor de ontvangst van verdere e-mailcorrespondentie van ons en/of onze partners. Wij gaan ermee akkoord dat we uw e-mailadres niet verkopen, verhuren of verhandelen aan niet-gelieerde derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming gebruikt als inschrijving voor onze nieuwsbrief of voor gerichte informatieverstrekking in het kader van onze activiteiten gericht op de bevordering van de werkgelegenheid en versterking van de economische structuur van de regio West-Brabant. Voor iedere nieuwsbrief toezending geldt dat u altijd de mogelijkheid heeft om uw gegevens aan te passen of via de speciale afmeldknop voor ontvangst van deze nieuwsbrief af te melden.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site, de REWIN-nieuwsbrief en e-mail activiteiten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

REWIN is gerechtigd de inhoud van dit privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Bij elke wijziging zullen wij ook de "laatst bijgewerkt" datum bovenaan dit privacybeleid bijwerken. Alle wijzigingen die we aanbrengen in ons privacybeleid zijn van kracht vanaf deze datum en vervangen alle eerdere beleidsmaatregelen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij REWIN f haar licentiegever. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaand de inhoude van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of opnbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van REWIN.


Evenementen

Foto's genomen en video-opnamen gemaakt tijdens onze evenementen kunnen en zullen worden gebruikt in onze communicatieuitingen. Door aanmelding voor een van onze evenementen gaat u hiermee akkoord.
Het is mogelijk dat REWIN een aanvullende goedkeuringsprocedure toepast.