Bedrijvenloket Moerdijk brengt ondernemers helderheid

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

"Helderheid is onze garantie"

 

Duidelijkheid over de gevolgen van overheidsregels voor je bedrijfsactiviteiten. Actieve, doelgerichte en actuele informatievoorziening. Snel contact met instanties die iets voor je kunnen betekenen. Korte communicatielijnen. Netwerken. Het zijn voorwaarden voor efficient ondernemerschap. Ondernemend Moerdijk heeft voor dit alles de beschikking over het gemeentelijke bedrijvenloket. "Helderheid is onze garantie" vertellen wethouder Ab Bienefelt van Economische Zaken en bedrijfscontactfunctionaris Maarten Mulder.

 

wethouder Bienefeldt en Maarten Mulder De bedrijvigheid viert hoogtij in de gemeente Moerdijk, qua oppervlakte de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant. Allerhande ondernemingen vinden hun plaats op de grote industrieterreinen Moerdijk of Dintelmond of de kleinere bedrijventerreinen Zwanengat – De Hil, Schansdijk en De Koekoek. Van grote chemische concerns tot drukkerijen en van multinationals tot ambachtelijke aannemers. De gemeente Moerdijk telt 2.200 bedrijven. Al die bedrijvigheid is goed voor maar liefst 18.000 banen.

 

 

Geen kastje, geen muur
Ondernemend Moerdijk staat nooit stil. Toekomstige ondernemers willen graag weten wat er allemaal mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Starters zoeken een geschikte bedrijfsruimte, moeten soms voldoen aan strenge milieuregels en hebben wellicht recht op bepaalde subsidiepotjes. Bestaande ondernemingen groeien, krimpen in, ontdekken een gat op een volledig andere markt of moeten hun activiteiten beëindigen. "Voor alle vragen over vestigingsmogelijkheden, vergunningen, uitkeringen en bedrijfsbeëindiging kunnen ondernemers sinds 1999 terecht bij ons bedrijvenloket. Het gaat om ¨¦¨¦n loket, dus geen kastje, geen muur. Eenduidigheid staat bij ons namelijk hoog in het vaandel" aldus wethouder Bienefelt.

 

 

Accountmanager van Moerdijk
Het bedrijvenloket is virtueel bereikbaar via www.moerdijk.nl, maar moet het toch vooral hebben van de persoonlijke aanpak van bedrijfscontactfunctionaris Maarten Mulder. "Ik ben sinds 2000 de accountmanager van de gemeente Moerdijk richting bedrijven. Ik bezoek op jaarbasis zo’n tachtig ondernemingen, schep duidelijkheid in procedures (wat kan een ondernemer wanneer van wie verwachten), breng bedrijven rechtstreeks met elkaar in contact en fungeer als aanspreekpunt van Bedrijvenvereniging Gemeente Moerdijk en Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk. Ik denk actief mee bij het vinden van oplossingen. Ook breng ik bedrijven met elkaar in contact, zodat we allemaal ten volle profiteren van de aanwezige kennis in de regio. Het creëren van duidelijkheid, snelheid en efficiency voor ondernemers, daar gaat het uiteindelijk om. De meeste aandacht gaat uit naar het Midden- en Kleinbedrijf, de advies- en informatiebehoefte is daar duidelijk aanwezig. Grotere bedrijven weten over het algemeen de juiste wegen wel te vinden, die hebben vaak voor elk vraagstuk een specialist in huis."

Wegwijzer met basiskennis
De contacten van ‘bedrijvenloket’ Maarten Mulder zijn heel divers. "Soms gaat het om een eenmalig gesprek met een ondernemer die tegen een probleem oploopt. Anderen spreek ik weer vijf keer per jaar. Dat is erg afhankelijk van de levensfase van de onderneming. Het is belangrijk dat ik gevoel en affiniteit heb met elke branche. Ik ben zeer breed georiënteerd. Ik zie mezelf als een wegwijzer met basiskennis. Ik heb inzicht in de gemeentelijke, provinciale en fiscale procedures, maar mijn kennis blijft beperkt tot de basis. Vaak zijn ondernemers daar al erg mee geholpen. Hebben ze meer informatie nodig, dan leg ik natuurlijk met alle plezier het contact met de specialist van onze gemeente of een andere instantie, bijvoorbeeld REWIN. Het bedrijvenloket is daarmee dienstverlenend op niet-commerciële basis."

 

 

Belangrijke intermediairrol
Voor nieuwvestigers kan Maarten Mulder een belangrijke intermediairrol spelen. "Zodra ik weet wat iemands concrete bedrijfsplannen zijn, probeer ik voor de ondernemer op gemeentelijk gebied alles op een rijtje te krijgen: waar vindt hij geschikte bedrijfsgrond, welke vergunningen zijn nodig voor dit bedrijf, waaraan moet de ondernemer voldoen, welke papieren moet hij invullen, welke afdelingen kunnen hem daarbij begeleiden en hoe lang neemt de procedure in beslag? Vervolgens probeer ik de ondernemer om de tafel te krijgen met de voor hem belangrijkste partijen. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Milieudienst, de provincie en REWIN. Ik open op die manier deuren die anders misschien wat langer gesloten blijven."

 

 

Naar de ondernemers toe
Het bedrijvenloket komt dus duidelijk naar de ondernemers toe. Overigens niet alleen in de persoon van de bedrijfscontactfunctionaris, maar bijvoorbeeld ook via een halfjaarlijkse nieuwsbrief. Verder hechten wethouder Bienefelt en Maarten Mulder zeer veel belang aan het structurele overleg met de industriële kringen, winkeliersverenigingen en de agrarische sector. "Om het bedrijvenloket een optimale invulling te geven is het belangrijk dat we de ondernemers regelmatig tegenkomen en luisteren naar de ontwikkelingen die spelen, de problemen waar bedrijvig Moerdijk tegenaan loopt en meningen over het gemeentebeleid. De adviezen en meningen van ondernemers zorgen ervoor dat we de bedrijven zoveel mogelijk maatwerk bieden. Natuurlijk altijd binnen de voorgeschreven regels en randvoorwaarden als bestemmingsplannen en veiligheidsvoorschriften."

 

 

Het gonst constant
De gemeente Moerdijk benadert de ondernemers via de Kamer van Koophandel, programma’s voor starters en projecten van onder andere SES West-Brabant en REWIN. Ook het netwerk van de bedrijvenverenigingen in Moerdijk speelt een belangrijke rol. "Als bedrijfscontactfunctionaris houd ik de onderlinge contacten aan de gang. Het gonst dan ook constant in Moerdijk."Het Havenschap Moerdijk kent een speciale commissie nieuwvestigers. "Dit is ook een internationaal verhaal. Ik steek veel energie en tijd in het enthousiastmeren van internationale bedrijven voor vestiging in Moerdijk. Uiteraard bekijk ik daarbij waar we voldoende ruimte hebben en hoe de bedrijfsactiviteit zich verhoudt tot de bedrijven die al op het terrein gevestigd zijn."

 

 

Klantgerichtheid en duidelijke communicatie
Accountmanagement krijgt steeds meer een plek binnen de gemeente Moerdijk. Klantgerichtheid en duidelijke communicatie veroveren een belangrijke plek in de dienstverlening. Sommige bedrijven hebben echter niet meteen behoefte aan een bedrijvenloket, gewoon omdat ze geen speciale vergunningen of subsidie nodig hebben. "Toch proberen we altijd dat contact te leggen. In een later stadium borrelen misschien wel vragen op. Of een bedrijf groeit zo hard dat vergunningen toch nodig zijn. Het is dan prettig te weten dat er altijd hulptroepen klaarstaan. Met ¨¦¨¦n aanspreekpunt houden we de drempel zo laag mogelijk. En ondernemers hoeven niet naar het gemeentehuis te komen, wij komen naar hen. Ook ‘s avonds als het moet. Dat is immers dienstverlening op maat."

Wilt u meer informatie over vestiging dan kunt u bellen met het Bedrijvenloket van de Gemeente Moerdijk, telefoonnummer (0168) 37 35 03.

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant