Nieuwe directeur REWINStephanie ter Borg treedt per 1 mei 2021 in dienst als nieuwe directeur van REWIN, als opvolgster van Henk Rosman, die terugkijkt op zes mooie jaren waarin veel is bereikt.

Met ingang van 1 mei 2021 zal Stephanie ter Borg in dienst treden als nieuwe directeur van REWIN. Zij treedt in de voetsporen van Henk Rosman, die de functie van directeur de afgelopen zes jaar heeft bekleed. 

Stephanie ter Borg is 37 jaar en heeft Nederlands recht gestudeerd. Zij is onder meer actief geweest als wethouder in Barendrecht, academiedirecteur bij Saxion Hogescholen en voorafgaand aan haar benoeming tot directeur REWIN was ze directeur van het VVD-partijbureau. Zij volgt Henk Rosman op, die in zes jaar tijd de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN succesvol heeft omgebouwd tot een organisatie die via de uitvoering van regionale programma’s bouwt aan een economisch sterk West-Brabant. 

  

v.l.n.r.: Voorzitter R.v.C Lex Besselink, nieuwe directeur Stephanie ter Borg en Henk Rosman die het REWIN-koffertje overdraagt

Neem contact op
Stephanie ter Borg

Directeur

s.terborg@rewin.nl
06-52 58 33 68