AgroBOTS | Proef met UV-robot van start

Is autonome schimmelbestrijding mogelijk en kunnen we de chemicaliënspuit uitbannen?

Onlangs oogstte Van Eijck de mais van dit jaar, op het perceel waar volgend jaar verschillende gewassen worden geteeld voor het project AgroBOTS. De projectpartners gaan onderzoeken hoe schimmelontwikkeling in gewassen kan worden tegengegaan, zonder daarbij chemicaliën te hoeven gebruiken. 

AgroBOTS
Van Eijck in actie

Alternatief voor chemische bespuitingen

De noodzaak van de proef werd afgelopen teeltseizoen weer duidelijk. Landelijk was er sprake van grote schimmeldruk in bijvoorbeeld aardappels. In het groeiseizoen waren er vele chemische bespuitingen nodig om de schimmelontwikkeling te beperken. Dit moet anders!

Avular werkt daarom volop aan de ontwikkeling van de robot die volgend jaar op dit perceel getest gaat worden. Loop Robots is intussen UV-C lampen aan het voorbereiden die zorgen voor de schimmelbestrijding.

Bestaande techniek slim toepassen

De techniek met UV-C lampen bestaat al, maar wordt nog niet in gewassen buiten ingezet. Uitgevonden moet worden hoelang de lampen onder verschillende omstandigheden het gewas moeten beschijnen. Bijvoorbeeld bij nat blad. Vervolgens kunnen we bepalen hoeveel lampen er op de robot moeten worden gemonteerd en met welke rijsnelheid er kan worden gereden. Dit bepaalt weer hoeveel elektrisch vermogen er nodig is en hoe groot de batterij moet zijn, voor zowel lampen als robot.

 

Uiteindelijk zullen de UV-C lampen op de robot worden geïntegreerd. Doel is om met deze combinatie de spuit met chemicaliën te vervangen. Hiermee wordt autonome schimmelbestrijding mogelijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over de proef? Neem contact op met Rob de Groot via mail of tel. 06 18 319 183.

Rob de Groot

AgroBOTS wordt mede mogelijk gemaakt door:

REACT-EU
OPZuid
Ministerie EZK