Workshop uitwisseling van reststromen (online)

 Datum:    31 maart 2021
 Tijd:    09.30 - 11.30
 Locatie:    Online (Zoom)
 Doelgroep:  Bedrijven (MKB en grootbedrijven)
 Contactpersoon: 

 Wouter de Buck
 w.debuck@rewin.nl / 06-50248447)


Beschikt u over reststromen die u op dit moment geld kosten, maar in potentie meer waarde in zich hebben? Of heeft u juist behoefte aan grondstoffen die potentieel uit reststromen van andere bedrijven kunnen worden geproduceerd? Neem dan deel aan de workshop Uitwisseling restmaterialen van Symbiosis for Growth! Deze organiseren we in samenwerking met de gemeente Altena. 

In deze workshop bieden bedrijven elkaar reststromen aan: dit kan biomassa zijn, proceswater, restwarmte, hoog- of laagwaardige reststromen, maar ook personeel of apparatuur. Circa 15-30 bedrijven gaan tijdens de bijeenkomst actief op zoek naar concrete samenwerkingsmogelijkheden die kunnen leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage leveren aan het milieu en innovatie stimuleren. Veel ondernemers hebben al met succes gebruik gemaakt van deze aanpak, die onder deskundige begeleiding van projectmanagers van REWIN West-Brabant, Impuls Zeeland, Midpoint Brabant en RVO staat. 

Door met elkaar in gesprek te gaan over wat ieder over heeft en wat ieder zou kunnen gebruiken, ontstaan er matches tussen bedrijven en daarmee interessante kansen voor u en bedrijven in uw omgeving.

Meer info: symbiosis4growth.nl 
Aanmelden: klik hier

Wouter de Buck
Wouter de Buck

Projectmanager Symbiosis for Growth


06-50248447
Yvette Estourgie
Yvette Estourgie

Programmamanager Groei MKB


06 12 580 183