Spoorcongres 2018: "Slim spoorvervoer"

De stichting Rail Cargo information Netherlands bevordert het gebruik van het spoor voor goederenvervoer en werkt aan het imago van railgoederenvervoer bij verladers en logistieke dienstverleners. Jaarlijks organiseert Rail Cargo het 'Spoorcongres'. Deze bijeenkomst is gericht op partijen die bepalend zijn in de modaliteitskeuze, dat wil zeggen verladers, logistiek dienstverleners, rederijen, expediteurs en commodity traders.

De 2018 editie van het Spoorcongres vindt plaats op 10 oktober a.s.

Wat: Spoorcongres 2018: "Slim Spoorvervoer"
Wanneer:  woensdag 10 oktober | 12.00 - 18.00 uur (incl. netwerklunch en - borrel)
Waar: Perron 3 | Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen

Spoorcongres2018

inventiviteiten in het spoorgoederenvervoer
Het spoor is geen modaliteit die op zichzelf staat. De keuze uit verschillende modaliteiten biedt inkopers van transport immers de mogelijkheid hun risico’s te spreiden. Los van het fysieke transport is spoorgoederenvervoer ook ondersteunend vanuit integraal perspectief. We kijken dan naar alle schakels in de keten en letten op facetten als: doorlooptijden, voorraadbeheer, congestie, et cetera. Niet zelden blijkt dat de modaliteit spoor hierin voordelen biedt; soms vraagt dat wel meer inzicht en vernuft.
Daarom staat het Spoorcongres op woensdag 10 oktober in het teken van ‘Slim spoorvervoer’. Diverse verladers en logistieke dienstverleners tonen tijdens het congres aan welke inventiviteiten zij toepassen in het spoorgoederenvervoer.

Uiteraard zal op de ‘Dag van de Duurzaamheid’ de link naar dit onderwerp ook niet ontbreken.

Reserveer daarom deze inspirerende middag alvast in uw agenda!!

Meer informatie over het Spoorcongres 2018 vindt u binnenkort op de website van dit evenement.