Spoorcongres 2019: neem je ketenverantwoordelijkheid!

Het spoorgoederenvervoer is geen doel in zichzelf, maar het voorziet in de behoeften van verladers en logistieke dienstverleners om lading op een duurzame en efficiënte wijze van A naar B te transporteren. Daarbij is het van belang dat goederen in de juiste conditie, op de juiste locatie en op het juiste tijdstip worden geleverd.

Dat is alleen mogelijk als alle betrokken schakels binnen de keten, dus vanaf begin- tot eindpunt, hun afspraken nakomen. Kortom, je bent zo sterk als je zwakste schakel; ketenverantwoordelijkheid is een must! Tijdens het Spoorcongres 2019 zullen diverse verladers en logistieke dienstverleners hun ervaringen met het spoorgoederenvervoer met u delen. Het Spoorcongres is ook een uitstekend forum om uw netwerk te vergroten. In het programma is hiervoor voldoende tijd gereserveerd.

Wat: RailCargo Spoorcongres 2019
Waar:
 Theater De Enck, De Loop 67, 5688 EW Oirschot
Wanneer:woensdag 25 september 2019 | 12:00 – 18:00 (inclusief netwerklunch & netwerkborrel)


Railcargo
De stichting Rail Cargo information Netherlands bevordert het gebruik van het spoor voor goederenvervoer en werkt aan het imago van railgoederenvervoer bij verladers en logistieke dienstverleners. Jaarlijks organiseert Rail Cargo het 'Spoorcongres'.

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor logistieke managers van bedrijven die bepalend zijn in de logistieke keten, zoals: verladers, logistieke dienstverleners, rederijen, expediteurs en commodity traders. Doorgaans nemen circa 250 bezoekers deel aan het Spoorcongres. 


Programma

Tijdens het congres wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Ketenverantwoordelijkheid in relatie tot capaciteit
  • Ketenverantwoordelijkheid in relatie tot mental shift
  • Ketenverantwoordelijkheid in relatie tot datasharing
  • Ketenverantwoordelijkheid in relatie tot punctualiteit
    • Waarom is punctualiteit belangrijk?
    • Welke factoren hebben invloed op de punctualiteit van het spoorgoederenvervoer?
    • Door-to-door oplossingen via het spoor in relatie tot JIT

AANMELDEN KAN HIER


Kosten deelname

Toegang tot het Spoorcongres 2019 is gratis. Aan de organisatie van dit congres zijn niettemin kosten verbonden. Bij afwezigheid zonder afmelden zullen daarom alsnog kosten van deelname ad € 100,- excl. BTW in rekening worden gebracht.