Slotconferentie Grenzeloos Biobased Onderwijs

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de grensregio Vlaanderen – Nederland. Maar hoe verzilver je die kansen? Welke kennis en vaardigheden heeft de nieuwe generatie professionals in de biobased industry nodig? En hoe zorg je dat onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten?

14 Vlaamse en Nederlandse partners (waaronder Center of Expertise Biobased Economy) in het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' brachten de marktvraag in kaart: welke competenties hebben bedrijven nodig om stevig in te zetten op de biobased economy. Op basis hiervan ontwikkelde het project onderwijsprogramma's en investeerde het in faciliteiten en apparatuur voor scholing en onderzoek. Op een nieuw digitaal platform zijn het biobased lesmateriaal, onderzoeksfaciliteiten, stageopdrachten en biobased experts te vinden.

Tijdens het slotevent in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht op 10 oktober komt het netwerk bij elkaar. De partners laten zien wat de afgelopen drie jaar is gerealiseerd en blikken vooruit: hoe bouwen onderwijs en bedrijfsleven het biobased (kennis)netwerk in de grensregio verder uit.

Wanneer: donderdag 10 oktober | 10.00 - 17.30u
Waar: Duurzaamheidsfabriek , Leerpark Dordrecht

Geïnteresseerden uit onderwijs, overheid en vooral ook vanuit het bedrijfsleven zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze slotbijeenkomst. 

Inschrijven kan hier.  

GBO slotevent