Masterclass Interactie tussen mens en robot

In het kader van de Brabant Robot Challenge vindt op 12 maart de derde masterclass plaats.

Henk Kiela, lector toegepaste Mechatronica aan de Fontys Hogeschool, gaat in op de interactie tussen mens en robot. Locatie: Fontys Hogeschool Eindhoven.


Deze masterclass is de derde in een reeks van vier. Al eerder spraken Prof. Ton Wilthagen, hoogleraar insitutionele en jurdische aspecten van de arbeidsmarkt, van de Universiteit van Tilburg  over kwesties rondom robotica en werkgelegenheid en Louis Neven, lector Active Aging aan Avans Hogeschool in Breda, over de techniek achter robotica en zorg. Locatie: Avans Hogeschool in Breda.

De volgende masterclass is op:

  • 23 april – TU/e | Eindhoven Lambèr Royakkers, universitair hoofddocent ethiek en techniek over robotica en ethiek.
Brabant_Robt_Challenge.jpg?u=1QBsVF

Brabant Robot Challenge
Tijdens de Brabant Robot Challenge gaan studenten van vier instellingen voor hoger onderwijs in Brabant – Tilburg University, Fontys, Technische Universiteit Eindhoven en Avans Hogescholen – een challenge aan om oplossingen te zoeken voor robotica-uitdagingen. Op 14 mei wordt de winnaar bekend gemaakt.

Robotisering
In de slimme maakregio Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland, door de vergaande verwevenheid van bedrijfsleven in de industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Ook binnen REWIN wordt hier aandacht aan besteedt onder andere door het Smart Tooling project.

Meer weten over de BRC? Kijk op de site of neem contact op met Stefan van Seters. Hij kan u ook alles vertellen over het Smart Tooling project waarin Robotisering centraal staat.