Mariadal Meeting "Logistiek: the next step"

Zowel in 2017 als in 2018 werd West-Brabant uitgeroepen tot dé logistieke hotspot van Nederland. Het regionale logistieke programma en de unieke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in CONNECTED West-Brabant waren de succesfactoren die leidden tot deze prestigieuze titel. West-Brabant gaat deze positie de komende jaren versterken en uitbouwen. Hoe gaan we dat doen? Hierover wisselen we van gedachten tijdens de Mariadal Meeting 2018,  op 23 mei a.s.
De Mariadal Meeting wordt georganiseerd door de gemeente Roosendaal en de provincie Noord-Brabant.


Presentaties

Tijdens de Mariadal Meeting geeft Johan Visser, werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kennisinstituut voor mobiliteitsoplossingen (KiM), een interessante presentatie over trends en ontwikkelingen in de logistiek. Jan Willem Klinkenberg, directeur TGW Living Logistics neemt ons mee in de wereld van orderpicking.

Mariadal Meeting


Stan Koevoets en Bart Vannieuwenhuyse (FPTI) informeren ons over de kansen die de buisleidingenstraat Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen ons gaat bieden. Roosendaal is de centrale locatie van de buisleidingenstraat. Via deze straat worden nu grondstoffen vervoerd en daarnaast biedt deze ruimte voor bekabeling. Deze manshoge straten bieden tevens plaats voor goederenvervoer. Wat geeft dit voor mogelijkheden aan stadsdistributie? 
Het programma biedt ook ruimte voor een gesprek met deze ondernemers en met elkaar. Na de bijeenkomst krijgt u ruimschoots de tijd uw netwerk te ontmoeten en uit te breiden.

Programma

14.00  Ontvangst
14.30  Opening door dagvoorzitter Michiel van Campen
14.40  Welkom door Burgemeester Jacques Niederer 
14.50  ‘Toekomstperspectieven in de transport en logistiek’ - Johan Visser, Expert aan de TU Delft en het Kennis Instituut Mobiliteit (KIM)
15.10  ‘De Picking Robot, de toekomst van orderpicking?’ - Jan Willem Klinkenberg, TGW Living Logistics
15.25  Pauze
15.40  ‘De buisleidingenstraat Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen: welke kansen gaat dat West-Brabant bieden’ - Stan Koevoets en Bart Vannieuwenhuyse, FPTI 
15.55  Stellingen opnieuw voorleggen en peilingen digitaal weergeven
16.05  Slotwoord door Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant Bert Pauli 
16.10  Netwerkborrel 
17.30  Einde


Aanmelden
Geïnteresseerd? Direct aanmelden.
U ontvangt per mail een bevestiging van deelname. Ongeveer een week voor aanvang van de Mariadal Meeting krijgt u het programma toegezonden alsmede informatie over de route en het parkeren. 

Adres
Voormalig Klooster Mariadal
Vincentiusstraat 3-7
Roosendaal
Kaart Klooster Mariadal