Leer meer over de Biobased Economy in gratis online cursus

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) start op 2 oktober 2017 met een zesde reeks gratis online colleges en werkcolleges over de biobased economy, een zogenaamde MOOC (Massive Open Online Course). CoE BBE is een samenwerking van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

Iedereen kan gratis deelnemen aan de online cursus. De colleges zijn op HBO-niveau en deelnemers kunnen de cursus afsluiten met een certificaat.  Met deze online cursus heeft u de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het begrip biobased economy. Gedurende 8 weken komen thema's aan bod als bio-raffinage, voedingsstoffen, biopolymeren, bio-energie, de relatie met mondiale (milieu)problemen, verschillende sociaal-economische factoren die de overgang beïnvloeden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

MOOC CoE BBE

Over de MOOC
Deze Engelstalige MOOC is Nederlands ondertiteld en interessant voor hbo-studenten, docenten, professionals en ondernemers. De cursus bestaat uit online colleges door docenten en lectoren, oefeningen, presentaties door interessante gastsprekers en discussies die zich richten op de theorie en de praktijk van bedrijven in de Nederlandse Delta. Ook wordt met gerichte (groeps)opdrachten de collectieve denkkracht van de deelnemers gebundeld. Het behalen van een certificaat staat gelijk aan 2 European Credits/studiepunten.

Ook bestaat -  bijvoorbeeld voor drukbezette professionals - de mogelijkheid om via een 'fast track' aan de MOOC deel te nemen, door wel de video's en presentaties te bekijken, maar niet aan de wat meer tijd vragende opdrachten deel te nemen. Zo is er voor iedereen een mogelijkheid om van deze MOOC Biobased Economy te profiteren.

Meer informatie over de online cursus en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op de website van CoE BBE.