Jaarconferentie 2018 Vlaams-Nederlandse Delta

De Provincie Zuid-Hollande organiseert in het kader van de Vlaams Nederlandse Delta in een breder opgezette Corridor week op 7 november 2018 de jaarconferentie 2018 van de Vlaams Nederlandse Delta. Dit vindt plaats op de ss Rotterdam, in combinatie met netwerkdiner Interregionale Alliantie voor T en T Corridor Rhine - Alpes.