Financieringstafel 7 mei - online

Aan de Financieringstafel komen ondernemers met een financieringsbehoefte in contact met verschillende financiers. De financiers brengen hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden in om een ondernemer verder te helpen met het vraagstuk. Zo krijgen West-Brabantse ondernemers toegang tot kennis en een extra zetje richting financiering.

Financieringstafels

Eens in de zes weken komt de financieringstafel bij elkaar om pitches van ondernemers te horen en hen adviezen te geven. De financieringstafel van 7 mei vindt plaats in Roosendaal (locatie wordt nog bekend gemaakt). 

Op 18 juni volgt een financieringstafel in Vlissingen. 

I.v.m. de corona-crisis vinden deze bijeenkomsten tot nader bericht on-line plaats.

Wilt u als ondernemer ook aanschuiven? Neem dan voor meer informatie en aanmelden contact op Matthijs van Campenhout

Zie ook:  kick-off financieringstafel.

Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei MKB en Financiering


06 51 997 675