Financieringstafel 22 april 2021 - online

Aan de Financieringstafel komen startups en mkb-ondernemers met een financieringsbehoefte in contact met verschillende financiers. De financiers brengen hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden in om een ondernemer verder te helpen met het vraagstuk. Zo krijgen West-Brabantse en Zeeuwse ondernemers toegang tot kennis en een extra zetje richting financiering.

Financieringstafels

Eens in de zes weken komt de financieringstafel bij elkaar om pitches van ondernemers te horen en hen adviezen te geven. De eerstvolgende financieringstafel vindt online plaats op 22 april a.s.

Wilt u als ondernemer ook aanschuiven? Neem dan voor meer informatie en aanmelden contact op Matthijs van Campenhout

Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei MKB en Financiering


06 51 997 675