Bijeenkomst accountmanagers West-Brabant

Bijeenkomst van de accountmanagers van de West-Brabantse gemeenten. Onderwerpen zijn onder meer herijking strategische agenda, start ups, regiodeal, speerpuntsectoren en industriële symbiose.