AgriFoodInnovation Meet-up | Reststroomverwaarding

Brabant als proeftuin voor de cross-over tussen hightech, agrifood en data

Datum:

30-06-2022

Op 30 juni organiseert AgroFoodInnovation in Veghel een meet-up voor geïnteresseerden in het thema ‘Reststroomverwaarding’.

AgriFoodInnovation (AFI) is de resultaatgerichte netwerkorganisatie van partners in en rondom Brabant – waaronder REWIN – die samen werken aan grensverleggende innovaties in agrifood. Dit doet AFI door verbinding te maken tussen agrifood en high tech, ICT en data. Deze kansrijke cross-over levert zowel economisch rendement (nieuwe productmarktcombinaties, efficiency) als maatschappelijk rendement op (duurzamer boeren).

Onderwerp Meet-up 30 juni

Op 30 juni staat ‘Reststroomverwaarding’ centraal tijdens de eerste AFI Meet-up van dit jaar. Je bent daar als geïnteresseerde onderneming/organisatie van harte voor uitgenodigd.
Naast kennis delen, ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten leggen en businesskansen verkennen, duiken de aanwezigen samen in het onderwerp ‘Reststroomverwaarding en het tegengaan van voedselverspilling. Brabant als proeftuin voor de cross-over tussen hightech, agrifood en data.’

Er is volop ruimte voor interactie, vragen en discussie. Voor de liefhebber wordt de dag afgesloten met een korte tour langs The Chocolate Factory en het Circular Food Center! Jij komt toch ook?

Locatie: CHV Noordkade in Veghel.

AgriFoodInnovation

Programma

13.30-14.00 uur | Ontvangst en registratie

14.00-15.10 uur | Welkom en opening door gespreksleider Elske Verbraak

 • Reststroomverwaarding en tegengaan van voedselverspilling
  • Kansen voor verwaarding van groene grondstoffen tot hoogwaardige voedingsproducten (Toine Hultermans, ToonDevelopment)
  • De route naar het voorkomen van 1 miljoen ton aan verspilling
   (Toine Timmermans, Stichting Samen tegen Voedselverspilling)
 • Ondernemers aan het woord
  Interactief gesprek over het verzilveren van kansen, het aanpakken van uitdagingen en het creëren van oplossingsrichtingen op het gebied van reststroomverwaarding en voedselverspilling, maar ook over beschikbare regelingen en ondersteuningsmaatregelen.

Tafelgasten:

  • Diverse ondernemers
  • Jonica de Bruijn | REWIN
  • Linda van Mierlo | BOM
  • Toine Hultermans | ToonDevelopment
  • Toine Timmermans |  Samen tegen voedselverspilling

15.10-15.30 uur | Pauze, hapje en drankje

15.30-16.00 uur | De samenhang der dingen: AgriFood Innovation, Innovatieagenda Landbouw en Voedsel provincie Noord-Brabant en Regiodeal Noordoost-Brabant

Tafelgasten:

  • Elies Lemkes-Straver | gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart
  • Roel Schutten | directeur AgriFood Capital BV
  • Kees van Rooij | burgemeester Meierijstad

16.00-16.35 uur | Is de digitale supply chain ook effectief? Harrij Schmeitz, directeur Stichting Fruit Tech Campus

Door velen wordt data delen in de keten nog gezien als een bedreiging. Maar is dat ook zo? Of is delen niet alleen efficiënt maar ook effectief als het gaat om duurzaamheid & foodwaste? Data & transparantie als kans?

16.35 – 16.45 uur | Conclusies en afsluiting
Elske Verbraak (gespreksleider) en Ton Hagelstein, programmamanager AgriFoodInnovation

 • Wat kan men de komende tijd van AFI, en het driverteam reststroomverwaarding verwachten?
 • Wanneer zijn de volgende AFI meet-ups?

16.45-17.30 uur | Borrel, hapjes en drankjes

Voor de geïnteresseerden: Een korte tour langs The Chocolate Factory: Ontwikkel je eigen chocoladereep, helemaal verspillingsvrij, en ontdek de wereld van techniek. Leerlingen gaan hier straks mee aan de slag in The Chocolate Factory, een leer-werk ‘experience’ op de Noordkade in de gemeente Meierijstad. Het talent van jongeren benutten, food-bedrijven en onderwijs samenbrengen en innoveren voor meer circulaire voedselketens: het komt samen rondom de levensechte chocoladeproductielijn.

Voor de tour langs de Chocolate Factory geldt: vol=vol.
Graag tot 30 juni!

Aanmelden voor de AFI Meet-up op 30 juni

Over AgrofoodInnovation

Op initiatief van TU/e, WUR, HAS en ZLTO is in samenwerking met bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie Noord-Brabant AgriFoodInnovation ontwikkeld: een gezamenlijke aanpak gericht op het bewerkstelligen van systeemsprongen in de AgriFoodketen door middel van de cross-over tussen agrifood, high tech en data. AgriFood Capital BV is verantwoordelijk voor de projectleiding en werkt hierin samen met Brainport Development NV, REWIN West-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). AgriFoodInnovation wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. AgriFoodInnovation is een van de sleutelprojecten binnen de Regio Deal Noordoost Brabant.

Deze Meet-up wordt mede mogelijk gemaakt door:

AgriFoodInnovation