5 miljoen euro beschikbaar voor logistiek data science project DALI

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

Logistics Community Brabant met partners Breda University of Applied Sciences, REWIN en Midpoint Brabant hebben gezamenlijk 2,5 miljoen euro subsidie toegekend gekregen uit de Regiodeal Midden- en West-Brabant, het OPZuid-programma en een extra financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant. Dit bedrag is bedoeld voor het programma DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI). Het bedrijfsleven en de DALI-partners dragen nog eens bijna 2,5 miljoen euro bij. In DALI werken 18 bedrijven samen om door middel van data, logistieke processen te optimaliseren en de sector als geheel, het bedrijfsleven en het onderwijs vooruit te helpen.  
Vanuit Regiodeal Midden- en West-Brabant Makes & Moves wordt €935.666 beschikbaar gesteld. Daarnaast komt er een subsidie van €975.729 beschikbaar vanuit het OPZuid-programma. De OPZuid-subsidie voor het DALI-project loopt tot en met 30 april 2022.  
Als co-financierder stelt de provincie Noord-Brabant een significante bijdrage beschikbaar: €718.940,88. Daarnaast is de eigen bijdrage van de deelnemende en projectpartners goed voor €2.162.604 waarmee het totale budget voor innovatie en ontwikkeling op bijna 5 miljoen euro uitkomt.  

Data Science, wat kan je er mee?  

De data zoals we die opslaan, is vrijwel onbruikbaar. Waardevolle informatie ontstaat pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen. Data Science is het vakgebied dat op deze wijze probeert nieuwe, waardevolle inzichten te genereren die leiden tot betere beslissingen en uiteindelijk betere resultaten. Data Science heeft alles te maken met algoritmes. Het menselijk brein schiet te kort om alle data en de daaruit voortvloeiende inzichten te verwerken. Daarvoor zijn geavanceerde algoritmes nodig. Een groot deel van het vakgebied Data Science is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van dergelijke algoritmes, die ons ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen. 

DALI Bas Groot

Project DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI) 

DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI) wil het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de logistiek & supply chain versterken door een proeftuin in te richten waar Logistiek, Supply Chain en Data Science elkaar ontmoeten en uitdagen. Maatschappelijke uitdagingen zoals congestie, verstedelijking, milieu-emissies en tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen hogere efficiency en vernieuwing van logistieke processen. Deze hogere efficiency en vernieuwing wordt ingezet via digitalisering en Data Science. Hiermee wordt gestreefd naar geautomatiseerde, gedigitaliseerde en duurzamere oplossingen voor in de gehele keten. Slim(mer) plannen, organiseren en uitvoeren vormt hierbij de kern.  

Om dit open innovatiesysteem op weg te helpen voerden REWIN en Midpoint Brabant in 2018 een verkennende fase uit. 9 logistieke mkb-bedrijven hebben daarin waardevolle input geleverd, wat aanleiding was om op dit onderwerp door te pakken en uit te breiden. Inmiddels worden in de DALI-proeftuin cases van 18 bedrijven uitgewerkt . Met de synergie en interactie tussen deze bedrijfscases vormt DALI een innovatief vehikel en werkt het toe naar een structureel open innovatiesysteem en een datagedreven community onder de vlag van Logistics Community Brabant.  


Beschikbaar voor de markt 

Opgedane kennis en ervaring alsmede ontworpen tools die uit het DALI-programma voortkomen, worden te zijner tijd openbaar gesteld. LCB, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant dragen gezamenlijk zorg voor de revolverendheid in de richting van onderwijs en werkveld. 


Meer weten over het project? Neem contact op met Stefan van Seters.

Neem contact op
Stefan van Seters

Programmamanager Logistiek

s.vanseters@rewin.nl
06-24 26 78 66