Oosterhout - een stad met visie

Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, strategisch tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en de trimodale ontsluiting.

 

De gemeente Oosterhout telt ca. 54.000 inwoners en ruim 23.000 woningen. Er is volop werkgelegenheid in diverse economische  sectoren, in ca. 4.000 bedrijven waar in totaal ongeveer 27.500 mensen werkzaam zijn.

In Oosterhout  is een sterke vertegenwoordiging van bedrijven op het gebied van transport, logistiek en distributie, voeding, betonindustrie, metaal en elektrotechniek. De zakelijke dienstverlening  is sterk in opkomst.

 

 

Brede en sterke bedrijvigheidsstructuur

In de afgelopen decennia hebben talloze toonaangevende bedrijven zich in Oosterhout gevestigd, mede vanwege de goede bereikbaarheid, strategische ligging in de Benelux en het ondernemersvriendelijke klimaat. Oosterhout heeft een bedrijvigheids- en werkgelegenheidsstructuur die, naar is bewezen, tegen een stootje kan.

Dit komt o.a. door een breed georiënteerde beroepsbevolking en een grote verscheidenheid aan toeleveringsbedrijven.

 

Weststad, Oosterhout

Weststad III 

 

Oosterhoutse bedrijventerreinen

Oosterhout heeft vijf grote en een aantal kleinere bedrijventerreinen, met een totaaloppervlakte van meer dan 700 ha. Deze bedrijventerreinen  profiteren van een gunstige ligging tussen A27, A59 en het Wilhelminakanaal. Het grootste bedrijven terrein, Weststad, is voorzien van ontsluiting via goederenspoor. Ook voor de kantoren locaties Europark, Hoevenstein en Beneluxweg geldt dat zij gunstig zijn gelegen in het hart van de Benelux.

 

Door de ligging aan het Wilhelminakanaal is de aan- en afvoer van grondstoffen en goederen via het water optimaal. Oosterhout beschikt over twee openbare laad- en loskades op twee verschillende bedrijventerreinen (Weststad en Vijf Eiken) alsmede een particuliere laad- en loskade. Diverse bedrijven zijn aan het water gevestigd en maken gebruik van deze transportmogelijkheid.

De hoogte van de bruggen en viaducten maakt het mogelijk om vanaf bedrijventerrein Weststad ongehinderd met klasse V-schepen naar het Hollandsch Diep te varen. Hierdoor staat Oosterhout in verbinding met een belangrijk onderdeel van de vaarroute van Rotterdam naar Antwerpen.

 

Oosterhout heeft de ondernemer veel te bieden en is kraamkamer  voor de startende ondernemer, mede dankzij een ruim aanbod aan bedrijfsverzamelgebouwen. Ieder bedrijventerrein heeft een eigen

actieve ondernemersvereniging.   De voorzitters van de bedrijventerrein- Verenigingen komen samen in de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging,  kring Oosterhout (BZW).

 

America tower in Oosterhout

Landmark America Tower

 

  

     

 
   

Uitbreiding vestigingsmogelijkheden

 

Heihoef

Oosterhout  is één van de weinige gemeenten waar nog ruimte voor nieuwe vestiging is. Onder meer op het moderne gemengde bedrijventerrein Heihoef, Het voormalig sportpark ‘Heihoef’ is getransformeerd tot een hoogwaardig bedrijventerrein met milieuklasse  3.2, dat de goede vestigingsmogelijkheden biedt van een hoogwaardig terrein met goede ontsluitingen met een aantrekkelijke grondprijs.

 

Het terrein is gunstig gelegen ten zuidoosten van bedrijventerrein Vijf Eiken en sluit aan op de Oosterhoutse golfbaan. Het ligt op korte afstand van de A27. In maart 2015 start het bouwrijp maken van Heihoef. In totaal omvat het terrein ca. 4,7 hectare,  met vrije kavelindeling (indicatie: 1500 tot 6000 m2). Er is sprake van een zeer concurrerende grondprijs van € 130 per m2 excl. BTW, prijspeil 2015. Het bouwrijp maken van het nieuwe terrein begint in maart 2015. Het wordt een hoogwaardig bedrijventerrein dat aantrekkelijk aansluit op de terreinen van de golfclub.

 

Everdenberg-Oost

Naar verwachting kan in 2016 gestart worden met de aanleg van het nieuw te ontwikkelen industriegebied Everdenberg-Oost en de gronduitgifte. Het bedrijventerrein  is ca.20 ha. groot (netto uitgeefbaar ca. 16 ha.). Bedrijven die de gemeente op Everdenberg- Oost beoogt hebben behoefte aan een kavelomvang die varieert  tussen ca. 1.500 en 5.000 m². De mogelijkheid wordt geboden om ook enkele grotere kavels te realiseren (tot 10.000 m²). Wat betreft de programmering van het bedrijventerrein sluit Everdenberg- Oost aan bij het bestaande bedrijventerrein Everdenberg. Het plan voorziet ook in een aantal woon-werkkavels aan de Heikantsestraat.

 

Het nieuwe karakter van het bedrijventerrein biedt de mogelijkheid om veel aandacht te schenken aan het duurzaamheid. Deze kenmerkt zich door de landelijke inpassing in de bestaande omgeving maar ook door de aan te leggen duurzame energievoorzieningen.Collectief beheer is een ander duurzaamheidsaspect waar momenteel op gestudeerd wordt. Met name op lange termijn biedt dit voordelen voor alle stakeholders.

 

Oosterhout Familiestad

Oosterhout  is een aantrekkelijke gemeente voor mensen die ruimte zoeken om te werken, wonen en/of te recreëren. Opvallend zijn het groene karakter en de ruime opzet. Oosterhout heeft een vitaal winkel- en uitgaanscentrum, mooie stadsparken en een jachthaven. De prachtige kerkdorpen Den Hout, Oosteind en Dorst bieden een rustige woonomgeving. Het voorzieningenniveau is hoog met veelsportaccommodaties, theater De Bussel,het Amphia Ziekenhuis (polikliniek/dependance), MBO-opleidingen (secretarieel,bedrijfsadministratie, detailhandel).

De vooruitzichten  in Oosterhout en de regio met betrekking tot bevolkingsontwikkeling zijn positief. Ook wordt verdere groei van het aantal huishoudens voorzien.

 

Meer informatie over vestigen in Oosterhout? Bel of mail REWIN.

076 5646780

info@rewin.nl

 


Kaarten, luchtfoto's en statistieken

 Meer informatie over de verschillende bedrijventerreinen in Oosterhout, inclusief kaartmateriaal en luchtfoto's.

Voor kaarten van Oosterhout, zie de gedetailleerde plattegrond van Oosterhout of kijk naar de overzichtskaart met kantoor- en bedrijventerreinen.

Voor de meest actuele cijfers over de gemeente Oosterhout, kijk bij de Statistieken. U kunt ook de laatste versie van het sociaal economisch profiel van de gemeente Oosterhout downloaden, opgesteld door RWB in samenwerking met de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland.


Voor meer informatie, kijk op www.oosterhout.nl, de site van de gemeente Oosterhout.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

banner_rabobank.gif