Moerdijk - ruimte, historie ondernemerschap

De Moerdijkbrug is misschien de bekendste toegangspoort tot Moerdijk. De gemeente met de grootste oppervlakte (18.000 ha.) van Noord-Brabant. Wonen en leven is er goed: inwoners bestempelen Moerdijk als ‘gemoedelijk en gezellig’.

 

Ondernemers en toeristen zijn er welkom en vinden er gegarandeerd onderdak. Het Haven- en Industrieterrein  Moerdijk is dé plaats voor actieve ondernemers. Hier zijn grote multinationals en kleinere bedrijven te vinden. Van Shell, Tetrapak, Montell tot Groenenberg Banden en Buchinhoren. Ze werken er samen aan duurzaamheid: van onderlinge warmtekoppelingen tot uitwisseling van reststoffen.

 

De vierde grootste binnenhaven van Nederland, bereikbaar voor zeeschepen, spoorlijnen en de ligging nabij de A17 en A27 zorgen er voor dat Moerdijk uitstekend bereikbaar is. Centraal tussen Rotterdam en Antwerpen heeft Moerdijk stevig bijgedragen aan de 3 titels ‘Logistieke hotspot van Nederland ‘die West-Brabant de afgelopen jaren wist te scoren.

 

 

Moerdijk in vogelvlucht

Moerdijk kent maar liefst zestien buurtschappen, dorpen en stadjes. De grootste vijf zijn Zevenbergen, Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad. Ieder dorp heeft een eigen sfeer, gezicht en uitstraling. In Zevenbergen, grootste van allemaal, vindt u een warm kloppend winkelhart. Fijnaart en Standdaarbuiten zijn rustige dorpen; een rijk bloeiend verenigingsleven kenmerkt deze twee. Klundert en Willemstad zijn vestingsteden.  Klundert ademt historie; Willemstad  is een paradijs voor watersporters.

 

 

Bedrijventerrein Moerdijk vanaf het water, bij nacht  

 

Bereikbaar en divers

Voor ondernemers  is Moerdijk een ideale plek om neer te strijken. De gemeente ligt centraal tussen Rotterdam en Antwerpen. Spoor-, water- en snelwegen maken Moerdijk uitstekend bereikbaar.

 

De bedrijventerreinen zijn divers. Er zijn grotere terreinen, zoals het Haven- en Industrieterrein Moerdijk en Industrieterrein Dintelmond en kleinere terreinen. U vindt er ongetwijfeld een afnemer voor rest- producten of misschien trekken de ruime opslag- en overslagfaciliteiten of de zeer sterk vertegenwoordigde transportbranche.

 

Ondernemend, actief en duurzaamheid troef

Het bestuur van de gemeente Moerdijk streeft continu naar samenspraak. De drie O’s: ondernemen, overheid en onderwijs worden zo veel mogelijk met elkaar verbonden. Ieder jaar gaan meer dan 90 VMBO leerlingen op bedrijfsbezoek bij een aantal bedrijven. Tijdens deze bezoeken mogen

de leerlingen een kijkje nemen in de keuken van deze bedrijven.

 

Moerdijk Meer Mogelijk is een bundeling van 9 projecten waarmee de gemeente samen met rijk en provincie timmert aan de balans tussen industrie, leefbaarheid en ondernemerskansen.

Duurzaamheid past goed in dit streven naar balans. Initiatieven op gebied van duurzaamheid worden met open armen ontvangen en gewaardeerd.

 

Veiligheid en vestigingsgemak

Streng, professioneel en gesprekspartner. Dat kenmerkt de gemeente Moerdijk in haar streven naar veiligheid. 2.600 ha. bedrijven en bedrijvigheid, spoor, wegen, haven en een buisleidingennetwerk betekenen dat er risico’s zijn op grote rampen en kleinere incidenten.

 

Daarom beschikt het Haven- en Industrieterrein over een eigen brandweerkazerne. Opgericht door samenwerking tussen gemeente, brandweer, politie en de ondernemers.  Een unieke, overkoepelende overeenkomst, die duidelijk onderstreept dat veiligheid een verantwoordelijkheid is voor iedereen. Een overeenkomst  die de veiligheid voor ondernemers en inwoners zo veel mogelijk garandeert.

 

Dan zijn er natuurlijk nog de vergunningen: de kleinere overeenkomsten tussen ondernemers en gemeente. De Omgevingsdienst West-Brabant zorgt voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor ondernemers.

 

 

Multimodaal bedrijventerrein, bereikbaar per zeeschip,

snelweg en spoor

 

Samen werken, samen ondernemen

Gemeente Moerdijk is en blijft graag in gesprek met ‘haar’ ondernemers. Het belang van goede verstandhoudingen, duidelijke afspraken en regelmatig contact zorgt voor prettige en duurzame samenwerking.  Het Bedrijvenloket zorgt er voor dat ondernemers makkelijk en snel met vragen terecht kunnen bij de gemeente. Om het extra makkelijk te maken kunnen onder nemers er op afspraak terecht. Kortom: altijd het juiste moment voor een gesprek.

 

Verder zorgt de bedrijvencontactfunctionaris er voor dat iedereen met elkaar in gesprek blijft, dat netwerken makkelijk is. Het jaarlijkse Ondernemersontbijt  is inmiddels een populair en niet weg te denken evenement waar fabrikanten, zelfstandigen en MKB-ers elkaar kunnen bijpraten of kunnen kennismaken.

 

video Kuhne en Nagel, o.a. vestiging op Moerdijk

videostatement dhr. Friso Bakker
Kuhne en Nagel

 

MOERDIJK: DIVERS

Kortom…in Moerdijk gaan prettig wonen en zware industrie,  recreatie en ondernemerschap  hand in hand. Cultuur en historie;  ondernemerslust en werkgelegenheid. Een diversiteit die allerlei mogelijkheden biedt.

 

Meer informatie over vestigen in Moerdijk? Bel of mail REWIN.

076 5646780

info@rewin.nl

  

 

 

Kaarten, luchtfoto's en statistieken   

REWIN biedt uitgebreide informatie over de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Moerdijk, inclusief kaartmateriaal en luchtfoto's en de mogelijkheid om 360 graden luchtfoto's te bekijken
 
Als onderdeel van Moerdijk Meer Mogelijk zijn er vergevorderde plannen voor herstructuring van delen van het bedrijventerrein en de ontwikkeling van een logistiek park van 150 hectare in de oksel van de A17 en A16. Actuele informatie over de ontwikkeling van dit Logistiek Park Moerdijk vindt u op MoerdijkMeerMogelijk.nl


Voor de meest actuele cijfers over de gemeente Moerdijk, kijk naar de Statistieken. U kunt ook het sociaal economisch profiel van Moerdijk downloaden, opgesteld door RWB in samenwerking met de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland.

Voor informatie over de ligging, kijk naar de overzichtskaart met kantoor- en bedrijventerreinen in Moerdijk.

Voor informatie over de logistieke aspecten , kijk bij de locatiekaarten voor binnenvaartroute- en zeevaartroutes, havengebied, weg- en spoorvervoer en de ligging van de internationale pijpleidingen

Voor meer informatie over iondernemen in de gemeente Moerdijk, ga naar site van de gemeente Moerdijk of het havenschap Moerdijk
 
 
 
 
  

 
                       
 
 

  
 
 
 
 

banner_rabobank.gif