Halderberge - waar wonen, werken en recreŽren samen gaan

In het hart van West-Brabant ligt de bloeiende gemeente Halderberge met 30.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de kernen Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Oud Gastel en Stampersgat en beslaat 7.500 ha. Halderberge heeft een sterk toeristisch en recreatief karakter, maar kenmerkt zich ook door bedrijvigheid in zowel de industriële, logistieke en agrarische sector. 

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

bedrijventerreinen

Bezienswaardigheden

Seppe Airparc

Wonen

Borchwerf II

Vestigen in Halderberge?

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid

Halderberge ligt centraal tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen, alsmede de internationale luchthavens Schiphol (Amsterdam) en Zaventem (Brussel). De bereikbaarheid van de gemeente Halderberge  is dan ook uitstekend. Zo wordt de gemeente ontsloten via de autosnelwegen A16 (E19), A17 en A58. Oudenbosch heeft een NS-station, dat gelegen is aan de spoorlijn Rotterdam-Vlissingen/Antwerpen. Via de treindiensten met Roosendaal en Dordrecht reist u in korte tijd naar diverse bestemmingen in de Randstad en België. Zo kunt u via een directe verbinding bv.Schiphol en Den Haag bereiken.

Over water is Halderberge ontsloten via de Mark en de Dintel. Daarnaast biedt het vliegveld Breda Airport (voorheen: Seppe) goede mogelijkheden voor de kleine burgerluchtvaart.

 

Bedrijventerreinen

Halderberge kiest voor werk. De gemeente vindt vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven dan ook erg belangrijk. Halderberge beschikt over moderne bedrijventerreinen.

 

In Oudenbosch zijn er drie bedrijventerreinen aan de Bosschendijk, de Gorzen en de Industrieweg.

Hoeven huisvest een aantal bedrijven aan de Hoge Akker.

In Oud Gastel heeft bedrijventerrein Korenweide als eerste in de gemeente het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Een project dat de komende jaren ook op de andere terreinen vorm moet krijgen.

 

Het bedrijventerrein  Borchwerf  II is een gezamenlijk bedrijventerrein van de gemeenten Halderberge en Roosendaal. Dit bovenregionaal bedrijventerrein biedt tal van kansen voor de toekomst.

Het terrein ligt voor het grootste gedeelte binnen de Halderbergse gemeentegrens en maakt nieuwe vestiging en uitbreiding voor het bedrijfsleven mogelijk. Daar is de gemeente trots op.

 

Het nieuwste bedrijventerrein voor de gemeente Halderberge is Seppe Airparc in Bosschenhoofd, gelegen direct aan de snelweg A58. Het terrein is bestemd  voor de realisering van luchtvaartgebonden bedrijvigheid. De totale ontwikkeling beslaat ruim 10 ha. terrein, waarvan maximaal 3 ha. wordt uitgegeven in de vorm van bedrijfskavels.


 De basiliek van Halderberge
Blik op de basiliek van Oudenbosch
 
  

Seppe Airparc

De ontwikkeling Seppe Airparc is gericht op de realisering van luchtvaartgebonden bedrijvigheid. Onder luchtvaartgebonden bedrijvigheid wordt in ieder geval verstaan; onderhouds-, service- enreparatiebedrijven, research- en onderzoeksbedrijven, handelsondernemingen gericht op vliegtuig- onderdelen en aanverwante artikelen, opleidings- en trainingsinstituten/faciliteiten, dienstverlening (o.a. medische en maatschappelijke) gericht op de luchtvaart.

 

Het bedrijventerrein Seppe Airparc wordt in vier delen ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein waarbij beoogd is dat het:

• een eigen omgeving en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen biedt voor zakelijke luchtvaart en andere     luchtvaartgebonden bedrijvigheid

• bijdraagt aan de versterking van de economische structuur van de regio

• een duurzame ruimtelijke inrichting heeft, met aandacht voor aspecten als landschappelijke inpassing, waterbeheer en ecologie

Vanwege een directe ligging aan de snelweg A58 is sprake van een uitstekende bereikbaarheid.

 

Bedrijfsunits op Seppe Airparc

Alle bedrijfsunits bestaan uit gemiddeld 600 m² kantoorruimte, 600 m² hangar en de nodige parkeerruimte. De hangars hebben direct toegang tot het vliegveld. Ze zijn gekoppeld aan de kantoorunits en vormen de ‘garages’ van de bedrijfsruimten. Tussen de bedrijfspanden en de A58 wordt een prachtige groenstrook met waterpartijen aangelegd. Elke bedrijfsunit  heeft voldoende parkeerruimte en is te bereiken vanaf de Bredasebaan, de parallelweg langs de A58. Deze sluit direct aan op de nabijgelegen op- en afritten van de A58.

 

In principe worden alle bedrijfsunits met bijbehorende hangars gebouwd door Seppe Airport en verkocht aan derden. De grond blijft in eigendom van het vliegveld. Op deze manier blijft er altijd controle over de kwaliteit en de uitstraling van het gebied. Er is sprake van erfpacht die wordt verrekend door middel van een jaarlijkse erfpachtcanon. Het voordeel  is dat kopers niet hoeven te investeren in de grond.

LEES VERDER IN DE VOLGENDE KOLOM

 

 

REWIN biedt uitgebreide informatie over de bedrijventerreinen in Halderberge inclusief kaartmateriaal en luchtfoto's.  

Voor cijfers over Halderberge, kijk bij de Statistieken. U kunt ook het sociaal economisch profiel 2009 van Halderberge downloaden, opgesteld door SES West-Brabant (nu: RWB) in samenwerking met de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland.
Kijk voor meer informatie ook op de gemeentesite van Halderberge

 

 

This text will be replaced

 

 

Bedrijvenpark Borchwerf II

Het duurzame Bedrijvenpark Borchwerf  II wordt in vijf delen ontwikkeld. De totale ontwikkeling beslaat ruim 245 ha. terrein, waarvan ruim 140 ha. wordt uitgegeven in de vorm van bedrijfskavels.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Borchwerf  II is een duurzaam  en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein waarbij beoogd is dat het:

 

• bijdraagt aan de versterking van de economische structuur van de regio

•   bedoeld is voor opvang van zowel lokale als regionale en bovenregionale behoefte

•   duidelijk gesegmenteerd is

•   met het oog op de financiële risico’s een duidelijke fasering kent

•   een duurzame ruimtelijke inrichting heeft, met aandacht voor aspecten als landschappelijke inpassing, waterbeheer en   

    ecologie

•  de multimodale  potenties benut

•  de gerealiseerde  kwaliteiten ook in de toekomst vasthoudt door invoering van Parkmanagement

 

Vanwege de directe ligging aan de snelweg A17 (2 afritten) en daaraan gekoppelde nieuwe interne ontsluitingsstructuur is sprake van een uitstekende (auto)bereikbaarheid. Borchwerf  II krijgt bovendien een rechtstreekse verbinding met het Roosendaalse bedrijventerrein  Majoppeveld aan de A58 door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen deze twee terreinen.

 

Verder wordt de realisatie van een stam-spoorlijn voorbereid. De potenties van het spoor, de aanwezigheid van water en de ligging aan de nationale buisleidingenstraat creëren mogelijkheden voor bedrijven die zijn aangewezen op de ligging aan een multimodaal knooppunt en die hechten aan een goede ontsluiting op internationale transportstromen.

 

Op Bedrijvenpark Borchwerf bestaat de mogelijkheid tot vestiging van grootschalige bedrijven (tot een kavelafmeting van ca.10 ha.) voor logistiek, (eventueel) in combinatie met een zwaardere milieucategorie (tot en met categorie 5). Ook is er ruimte voor kleinschalige gemengde bedrijvigheid en voor bedrijven in de transport- en distributie sector. Verder is er langs de A17 nog ruimte voor hoogwaardige kantoorruimten.

 

Parkmanagement op Borchwerf II

Borchwerf  II is een eigentijds,  representatief en toekomstgericht terrein.

Om de kwaliteit voor de toekomst te behouden is een organisatie opgericht voor de uitvoering van parkmanagement, de Stichting Beheer Bedrijvenpark Borchwerf. Gezamenlijk  is er aandacht voor het beheren en onderhouden en de beveiliging van het terrein. De stichting is uitvoerings- gericht; voor de operationele aansturing geeft de stichting opdracht aan een parkmanager. Deze parkmanager zorgt ervoor dat het onderhoud van het terrein op orde blijft en dat de veiligheid gewaarborgd is. De voordelen van parkmanagement hebben betrekking op behoud van ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het bedrijventerrein als geheel.

 

Bezienswaardigheden

De vijf kernen die Halderberge vormen, bieden een keur aan bezienswaardigheden. Het Arboretum (bomentuin) in Oudenbosch heeft een prachtige verzameling zeldzame bomen en planten. In dezelfde kern staat de fameuze basiliek St. Agatha en St. Barbara, gebouwd naar het voorbeeld van de Sint Pieter in Rome. Ook de oude Hervormde kerk, het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum en het Nederlands Zouavenmuseum zijn de moeite van het bezoeken waard.

 

conferentiecentrum Bovendonk

Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven

 

Oud Gastel heeft een Heemkundig Dorpsmuseum en het Mastboomhuis en in Hoeven zijn Waterspeelpark Splesj (voorheen Bosbad Hoeven) en conferentiecentrum en oud-seminarie Bovendonk te bezoeken.

De prachtig gerenoveerde jachthaven in Oudenbosch en watersportcentrum Lamgat in Hoeven liggen aan de vaarroute West- Brabant en bieden de watersporter alles voor een plezierig verblijf.

Voor de recreanten die langer in Halderberge willen blijven, zijn er talloze mogelijkheden, van campings tot kampeerboerderijen en hotels. Vanaf vliegveld Seppe in Bosschenhoofd kan men rondvluchten maken.

 

Wonen

Halderberge biedt een grote verscheidenheid aan woningtypes in de vijf karakteristieke dorpskernen. In deze kernen zijn rustige en groene wijken gelegen waar er voor betaal- bare prijzen huur- en koopwoningen te vinden zijn. Er is dan ook voor elk wat wils. Met mooie nieuwbouwprojecten worden er nog steeds nieuwe woningen gebouwd. Recent opgele- verd is het project Tivoli, gelegen in het centrum van Oudenbosch tegenover de basiliek. Bijzonder bij dit project is dat een deel van de woningen gebouwd wordt in monumentale gebouwen op een bijzondere, historische locatie. Een ander voorbeeld is een project dat gelegen is aan de zuidzijde van Hoeven waar naast projectmatige woningbouw ook losse kavels verkocht worden waarbij de woningen door de koper zelf ontworpen en gebouwd worden. Halderberge is een aantrekkelijke  woon- gemeenten met dorpse woonmilieus.

 

Voorzieningen

Het is voor iedereen prettig en aangenaam wonen in Halderberge. De gemeente heeft tal van goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg (zoals een eigen polikliniek), winkels, sport en recreatie.

Op korte afstand vindt u in meer stedelijk gebied (Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom) nog diverse andere voorzieningen.

 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, heeft Halderberge de nog te vestigen bedrijven en hun medewerkers veel te bieden. Halderberge is een dynamische gemeente waar wonen, werken en recreëren samengaan. Men heet u graag welkom in Hartelijk Halderberge!

 

Meer informatie over vestigen in Halderberge? Bel of mail REWIN.

076 5646780

info@rewin.nl

 

 

 

 

 

 

 

 


 

banner_rabobank.gif