Gemeente Steenbergen

Gemeentehuis SteenbergenTen noorden van Bergen op Zoom ligt de gemeente Steenbergen. In het westen grenst de gemeente aan het Schelde-Rijnkanaal. De Steenbergse Vliet geeft Steenbergen net dat beetje meer waardoor het zich onderscheidt van andere plaatsen in de regio.

In Steenbergen wonen ruim 23.000 inwoners, waaronder veel forensen die van oudsher in de zuidelijke Randstad werken. Fujicolor Benelux is een belangrijke werkgever in Steenbergen. Ook de diverse bedrijven op het bedrijventerrein Reinierpolder, waaronder Dawn Foods, hebben een belangrijke regionale en lokale werkgelegenheidsfunctie.

 

In de gemeente Steenbergen wordt nabij de Suikerfabriek van Stampersgat de komende jaren stapsgewijs "Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland" ontwikkeld; een vestigingslocatie en knooppunt voor ondernemingen in specifiek de agro- en foodsector met 50 ha uitgeefbaar bedrijventerrein. Hier leest u meer over Nieuw Prinsenland.

Voor de vestigingsmogelijkheden op dit unieke bedrijventerrein kunt u rechtstreeks contact opnemen met REWIN. 

 

This text will be replaced


Met de aanleg van de geplande A4 (Zoomweg Antwerpen - Bergen op Zoom- Steenbergen - Rotterdam) wordt de gemeente Steenbergen en het bedrijventerrein Reinierpolder nog beter bereikbaar.
Steenbergen beschikt over een grootschalig bedrijventerrein aan de westzijde van de kern Steenbergen, Reinierpolder 1 en 2, die met de komst van de nieuwe A4 een directe snelwegaansluiting zullen krijgen.

Meer informatie over de aanleg van de nieuwe A4 (doortrekking Bergen op Zoom - Halsteren - Steenbergen - Dinteloord) is te vinden bij het onderdeel infrastructuur, doortrekking A4 .

 


 
Informatie over vestigingsmogelijkheden voor bedrijven vindt u bij bedrijventerreinen in Steenbergen, inclusief luchtfoto's en kaartmateriaal.

Kijk verder ook eens naar de overzichtskaart met kantoor- en bedrijventerreinen of ga voor meer informatie naar www.steenbergen-info.nl . Voor cijfers over Steenbergen kunt u terecht bij de Statistieken . U kunt ook het sociaal economisch profiel 2009 van Steenbergen downloaden, opgesteld door SES West-Brabant in samenwerking met de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland.  

 

Steenbergen, steeds meer een centrum voor glastuinbouw  Molenkreek, een van de bedrijventerreinen van de gemeente Steenbergen
Glastuinbouw in Steenbergen                   locaal bedrijventerrein Molenkreek

Maak 't in West-Brabant, en speciaal in Steenbergen!
Steenbergen, gemeente met goede vestigingsmogelijkheden

banner_rabobank.gif