Gemeente Rucphen

Samen met de ondernemers de koers bepalen 

 

 

De gemeente Rucphen 

 

Rucphen is een groene gemeente met  vijf kerkdorpen; Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge, gelegen in de luwte van de West-Brabantse stedenrij en via 4 afritten van de A58 uitstekend bereikbaar. Tezamen hebben de kernen ruim 22.000 inwoners.

De vijf dorpen van Rucphen hebben elk hun eigen voorzieningen, zowel op het gebied van onderwijs en sport als op sociaal­cultureel terrein.

 

Recreatief ondernemen

 

Rucphen staat bekend om haar wielrenners en haar groene en landschappelijke fraaie karakter. Naast de Rucphense Bossen grenst de gemeente aan fraaie natuurgebieden als Pannenhoef,  Buisse Heide, De Moeren en de Kalmthoutse Heide. Het gebied is daarom zeer in trek bij wandelaars en fietsers. Ook andere dagrecreanten weten de weg naar Rucphen te vinden, bijvoorbeeld vanwege de Skidôme waar men het hele jaar kan skiën op echte sneeuw.

 

Voor de noordkant van de Kozijnenhoek is in 2013 door de gemeente een ontwikkelrichting gemaakt. Hoofdthema's zijn recreatie en toerisme, met name WielerWereld (o.a. regionaal trainingscentrum), Winterwereld rond de Skidôme en recreatieve verblijfsaccomodaties (via particulier initiatief).

 

 

Inmiddels is de Skidome uitgebreid met een tweede skihal, icekaartbaan, glowgolfbaan en horecavoorzieningen. 

 

Locatie bedrijventerrein De Nijverhei

 

Op het bedrijventerrein De Nijverhei, gelegen tussen Rucphen, St. Willebrord en Sprundel, zijn momenteel ruim 150 bedrijven gevestigd. Het grootste deel van de Rucphenaren is werkzaam in de handel en reparatie, gevolgd door industrie en bouwnijverheid.

Op dit moment zijn er kavels in de verkoop op de uitbreiding van De Nijverhei. De kavels zijn te vinden in de zogenaamde "Binnentuin", die gevormd wordt door de driehoek Sprundelseweg/Rucphensebaan, Kerkeheidestraat en Kozijnenhoek.

 

Om de ontsluiting naar afrit 19 van de A58 te optimaliseren , wordt aan het einde van  de Vosdonkseweg  (Bij Rico) een weg aangelegd richting de Kozijnenhoek.  Aan de noordzijde zal een weg worden aangelegd van de Kozijnenhoek naar de Bernhardstraat, waardoor de ontsluiting naar afrit 21 wordt gerealiseerd.

Eind 2012 is op de Binnentuinlocatie het Dienstverleningscentrum (DVC) in gebruik genomen door de gemeente Rucphen, de politie, de bibliotheek, de woningcoöperatie Thuisvester en Stichting MEE.

 

   Skidome Rucphen
Locatie van de nieuwe kantorenzone in Rucphen Sneeuwattractiepark Skidôme


Kavels te koop voor kantoren


Op de kavel aan de Kozijnenhoek naast het Dienstverleningscentrum verrijst een Gezondheidscentrum  (GC), waar onder andere huis­ en tandartsen en fysiothera peuten hun intrek zullen nemen.

 

De andere kavels in de kantorenzone zijn beschikbaar voor bedrijven en kantoren van het type Gemengd­1:

  • kantoren
  • maatschappelijke voorzieningen
  • dienstverlenende bedrijven

Bedrijfswoningen zijn, in lijn met het vigerende landelijk beleid op bedrijventerreinen, nadrukkelijk niet toegestaan.

 

Een drietal  unieke vestigingsvoordelen van de Rucphense Kantorenzone betekenen voor u als ondermer een extra kostenvoordeel:

 

 


1. 
In de regel is het niet noodzakelijk om te heien, zoals in de omgeving veelal wèl vereist is. De fundering van de te bouwen kantoren kan rechtstreeks op de bestaande grondslag worden aangebracht. Dit levert forse besparingen op in de bouwkosten.

 

2.
In het Dienstverleningscentrum wordt gebruik gemaakt van koude-/ warmteopslag en de nieuwe vestigers in de kantorenzone krijgen de mogelijk- heid om daarop aan te sluiten. Ook dit brengt evidente kostenvoor- delen met zich mee.

 

3.

Daarnaast is het Dienstverlenings centrum aangesloten op het glasvezelnetwerk, waarop u als eigenaar van een kavel kunt aansluiten. Met een aansluiting op het glasvezel- netwerk kunt u alles halen uit de mogelijkheden die de communicatie- technologie ons biedt. Nu en in de toekomst!

 

   

Meer informatie: bedrijventerrein Nijverhei

 

 
   Naambord Rucphen

Nieuwe gemeentehuis Rucphen

Welkom in Rucphen!

 

 

WielerWereld 

West-Brabant heeft een rijke historie op het gebied van de wielersport en -cultuur. De regio heeft mede daardoor vele topwielrenners voortgebracht, waaronder Rini Wagtmans, Wim van Est, Marianne Vos en Stef Clement. Reden voor stichting De Goeie Ontsnapping, voorvechter van de West-Brabantse wielercultuur, om enkele jaren geleden het plan op te vatten om in onze regio een zogenaamde WielerWereld gerealiseerd te krijgen; een complex waar de wielersport in al haar facetten beleefd kan worden, met  zowel toeristisch-recreatieve als economische doeleinden.

 

Na een gedegen locatieonderzoek werd op 11 juni 2013 door de samenwerkende West-Brabantse gemeentende gemeente Rucphen aangewezen als de meest geschikte West-Brabantse plek voor de realisatie van WielerWereld. De gemeenten Woensdrecht en Roosendaal hadden zich eveneens kandidaat gesteld.
Het WielerWereld complex in Rucphen zal volgens de plannen bestaan uit;

  • Wielerexperience; een museum/tentoonstellingsruimte met auditorium en vergaderzalen
  • Wielerhoreca; ondersteunend aan de andere onderdelen, maar ook met een autonome functie voor de zakelijke- en groepsmarkt
  • Wielerretail; een grootschalige, gespecialiseerde retailformule, voor zowel de recreatieve als amateurwielrenner.
  • Regionaal Trainings Centrum (RTC), bestaande uit een 200-meter wielerbaan, een asfaltparcours, een BMX-track en een Fieldlab voor ondersteuning en advies op medisch, fysiek en fiets-technisch gebied.

WielerWereld betekent naast Skidôme een tweede publiekstrekker in de Rucphense Binnentuin, en een belangrijke elkweersvoorziening voor regionale verblijfstoeristen en dagrecreanten uit Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en delen van Vlaanderen. Gezien de verwachte aantrekkingskracht van deze unieke combinatie van attracties, worden ook verblijfsaccommodaties in de Ruphense plannen opgenomen.

 

De stichting De Goeie Ontsnapping fungeert als de aanjager van het hele project; de achttien samenwerkende West-Brabantse gemeenten (plus het aangrenzende Tholen) ondersteunen het. Dat geldt, namens die aandeelhoudende regionale gemeenten, ook voor REWIN West-Brabant. Een ontwikkeling als WielerWereld draagt immers bij aan verdere versterking van de economische structuur van onze regio; niet toevallig een van de onderdelen van de missie van REWIN!

 

 

Meer informatie over vestigen in Rucphen? Bel of mail REWIN: 

076 5646780 

info@rewin.nl

 

of vul het contactformulier in.

 

 

Bekijk ook:

 

 

 
 

 

 
banner_rabobank.gif