Geertruidenberg - op economisch gebied een goede positie

Gemeente Geertruidenberg telt ruim 21.000 inwoners en bestaat uit de drie kernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer.

 

Geertruidenberg heeft op economische gebied een goede positie. Dit heeft de gemeente  te danken aan de  combinatie van een sterk toerisme met o.a. de vestingstad Geertruidenberg en de ligging nabij de Biesbosch, met de bedrijventerreinen in Raamsdonksveer en Geertruidenberg, en het voorzieningenniveau met hoofdwinkelgebied in Raamsdonksveer aangevuld met het agrarische Raamsdonk.

Ligging

Vrijwel elke gemeente promoot zijn centrale ligging. Geertruidenberg staaft dat met feiten. Knooppunt Hooipolder verbindt de rijkswegen A27 en A59. Dat garandeert bedrijfsleven en bezoeker snelle verbindingen met de Randstad, Breda/Antwerpen, Utrecht/Amsterdam en ’s-Hertogenbosch/ Eindhoven. Ook ligt Geertruidenberg aan een knooppunt van waterwegen via rivier de Amer aan de noordkant.

 

 

 

Geertruidenberg timmert economisch aan de weg

Het gemeentebestuur van Geertruidenberg geeft duidelijk en onomwonden aan een goed ondernemersklimaat van groot belang te achten. Een gezond en bloeiend bedrijfsleven is immers noodzakelijk voor behoud en versterking van de werkgelegenheid en om een voldoende gevarieerd voorzieningenniveau in stand te houden.

 

Meer informatie over vestigen in Geertruidenberg? Bel of mail REWIN.

076 5646780

info@rewin.nl

 

 

koepel van Louwman Parqui (Toyota-importeur) op bedrijventerrein Dombosch

Dombosch, koepel Louwman Parqui 

 

Bedrijventerreinen

De gemeente Geertruidenberg beschikt over ruim 400 ha. bedrijventerrein. Dit komt overeen met 13,5% van het totale grondoppervlak. In verhouding  is er dus veel ruimte voor ondernemers.

 

Er zijn in totaal vijf terreinen. Dombosch en De Pontonnier liggen nabij de kern Raamsdonksveer. De andere drie -  Donge-oevers, Amerkant en Gasthuiswaard -  zijn gelegen nabij de kern Geertruidenberg.

 

Revitalisering bedrijventerrein Dombosch

In de kern Raamsdonksveer ligt het bedrijventerrein Dombosch. Gerealiseerd in de loop van de jaren ’70 vormt dit industrieterrein, met ruim 240 bedrijven en ongeveer 5.200 werknemers, een economische factor van betekenis. Bij zowel de gemeente als het bedrijfsleven bestond de behoefte om het proces van veroudering van het bedrijventerrein een halt toe te roepen en het vestigingsklimaat op Dombosch te verbeteren.

 

In 2013 is de eerste fase van de revitalisering afgerond. De kruispunten met het bedrijventerrein zijn vernieuwd, er zijn fietsvoorzieningen aangelegd om de fietser een veilige plaats te bieden en hiermee woon-werkverkeer per fiets te stimuleren. De inrichting van de wegen en kruispunten op het bedrijventerrein zijn aangepakt en er is duurzame  LED-verlichting aangebracht.

 

Toerisme en Recreatie

De gemeente Geertruidenberg kent een gevarieerd bestaand aanbod voor de bezoekers/toeristen op het land maar zeker ook rond het water met o.a. het vestingstadje Geertruidenberg, de prachtige Langstraat- boerderijen in Raamsdonk en een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk langs alle parels van de gemeente.

 

REWIN biedt uitgebreide informatie over de bedrijventerreinen in Geertruidenberg inclusief kaartmateriaal en luchtfoto's.  

Voor cijfers over Geertruidenberg, kijk bij de Statistieken. U kunt ook het meest recente sociaal economisch profiel van Geertruidenberg downloaden, opgesteld door SES West-Brabant (nu: RWB) in samenwerking met de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. Kijk voor meer informatie over ondernemen in deze gemeente ook op de gemeentesite van Geertruidenberg

 

 

banner_rabobank.gif