Pendel West-Brabant

In 2004 is er een speciale pendelstudie verricht om te kijken naar de pendel van en naar West-Brabant. Onderstaande gegevens zijn uit deze studie. Hoewel gedateerd, is het huidige beeld in grote lijnen nog hetzelfde. Desgewenst kunnen wij u voorzien van actuelere pendelinformatie op maat. 

In West-Brabant wonen 66.272 personen die voor hun werk naar gemeenten buiten West-Brabant gaan (2004). Er zijn ook mensen die buiten West-Brabant wonen en naar West-Brabant komen voor hun werk. Het aantal inkomende pendelaars was in hetzelfde jaar 43.844. West-Brabant heeft dus een pendeloverschot dat gelijk is aan 22.428 personen.

Ingaande en uitgaande pendel West-Brabant, 2004

 
 Bron: Pendelmatrix Noord-Brabant 2004, Provincie Noord-Brabant bewerking door ETIN.

De meeste pendelaars zijn mannen. Verder blijkt de overgrote meerderheid van de pendelaars te beschikken over een opleiding van minstens mbo-niveau. Meer dan een derde beschikt zelfs over een hbo/wo opleidingsniveau. Pendelaars zijn dus zeer aantrekkelijk als potentiele werknemers voor bedrijven die zich in West-Brabant willen vestigen!

Kenmerken uitgaande pendelaars West-Brabant, 2004

Kenmerken

Percentages

Geslacht
Man 76,1%
Vrouw 23,9%
Opleidingsniveau
Basis 2,6%
Vmbo 22,4%
Mbo 35,8%
Hbo/wo 36,3%
Totaal aantal pendelaars 66.272
Bron: Pendelmatrix Noord-Brabant 2004, Provincie Noord-Brabant bewerking door ETIN.
                Veel van de pendelaars die buiten Noord-Brabant werken, werken in Groot-Rijnmond en Zuidoost Zuid-Holland, gevolgd door Tilburg en de regio Haaglanden en omstreken. De onderstaande tabel geeft  een overzicht van de meest voorkomende werkgebieden van West-Brabantse pendelaars.               

Aantallen en aandelen West-Brabantse pendelaars naar werkgebied

Werkgebieden Aantal pendelaars Aandeel pendelaars
Groot-Rijnmond 12.991 20%
Zuidoost-Zuid-Holland 9.317 14%
Tilburg 5.146 8%
Regio Haaglanden e.o. 4.737 7%
Zeeland 4.589 7%
Utrecht 3.399 5%
Gilze Rijen 3.244 5%
Den Bosch 2.874 4%
Waalwijk 2.555 4%
Zuidwest-Gelderland 1.772 3%
Eindhoven 1.770 3%
België 1.653 2%
Overig 12.226 18%
Totaal 66.272 100%

Bron: Pendelmatrix Noord-Brabant 2004, Provincie Noord-Brabant bewerking door ETIN.

Uit: arbeidsmarktanalyse West-Brabant, Ecorys 2007

Meer informatie:

banner_rabobank.gif