Partner in Stratos

Het ontwikkelen van het Stratos netwerk en het professionaliseringen van het Stratos concept wordt mogelijk gemaakt dankzij Stratos partners. Stratos stimuleert ondernemers in een Stratos groep het beste uit het eigen bedrijf te halen. Onze partners maken het op hun beurt mogelijk het beste uit Stratos te halen. De bijdrage door de partners bestaat uit financiële ondersteuning, management ondersteuning en wanneer een Stratos groep daar om vraagt uit inhoudelijke ondersteuning.    

 

Stratos partners zijn:

 

Hoofdsponsor

 
Van Oers accountancy en advies ondersteunt Stratos al meerdere jaren. Van Oers levert niet alleen financieel input maar is ook een onmisbare kracht achter de presentaties en lezingen die Stratos organiseert.

   

De Rabobank - subsponsor
De West-Brabantse Rabobanken zijn subsponsor van Stratos. Rabobank verzorgt binnen Stratos workshops wanneer Stratos ondernemers aangegeven meer behoefte te hebben aan inhoudelijke kennis. Het past namelijk bij de Rabobank om kennis te delen en partijen bij elkaar te brengen. Zo helpt de bank ondernemers hun ambities te realiseren.  

 

 

Perficio Adviseurs - partner business-strategie

Met ondersteuning van Perficio werkt Stratos aan de strategische toekomst van Stratos. Het professionaliseren van de Stratos coaches heeft momenteel alle aandacht. Samen met Perficio wordt momenteel gewerkt aan de opzet van intervisie bijeenkomsten, een nieuwe versie van het handboek voor coaches en de evaluatie en accreditatie van coaches.