Over Stratos

  

missie van Stratos

 

De missie van Stratos is: collega ondernemers stimuleren jou het beste uit je bedrijf te halen.

 

strategie bepalen kost tijd

 

Door deel te nemen aan Stratos word je als mkb ondernemers gedwongen om tijd en energie te steken in het ontwikkelen van een strategie voor je onderneming. Dat levert veel op. Hiervoor dien je wel te investeren in een tiental Stratos bijeenkomsten van je eigen Stratos groep. Afspraken over frequentie, vaste dagen en aanvangstijd worden per groep op de eerste Stratos bijeenkomst vastgelegd.

 

de Stratos groep

 

In een Stratos groep vind je alleen maar ondernemers. Want Stratos is van mening dat je het meeste kan leren van collega-ondernemers, die bekend zijn met hetzelfde werk en werkveld. Die een hoop ervaring in huis hebben, maar daarnaast ook weten hoe het voelt om ondernemer te zijn. Die hun ervaring en kennis bovendien willen delen met andere ondernemers. Daarom is Stratos ook een wisselwerking tussen halen en brengen.

de kosten

 

Om aan Stratos te kunnen deelnemen betaal je eenmalig een bedrag als bijdrage in de kosten.  

 

de kracht van Stratos

 

  • jouw bedrijf is het onderwerp 
  • werken aan je eigen doelen
  • vertrouwelijke zaken kun je open bespreken
  • zelf groeien door de ervaring van andere ondernemers
  • bouwen aan een stevig netwerk
  • Stratos is een praktijkgericht programma en geen cursus 

 

Stratos faciliteert

 

Stratos formeert elke voor- en najaar nieuwe zogenaamde Stratos groepen. In een Stratos groep nemen gemiddeld 6-8 ondernemers plaats, die directeur of eigenaar van een mkb bedrijf zijn. Stratos zorgt er voor dat de juiste ondernemers elkaar treffen in een groep. Stratos zorgt er ook voor dat de Stratos groep de juiste begeleiding krijgt van gekwalificeerde Stratos coaches. Gedurende minimaal een jaar blijft de samenstelling van de groep en de begeleiding hetzelfde. Men leert elkaar dus door en door kennen.

Stratos faciliteert dit proces. Van de intakegesprekken met ondernemers, het formeren van de Stratos groepen, het zoeken van passende coaches bij een Stratos groep en het aansturen en begeleiden van de Stratos coaches. 

 

het Stratos netwerk

 

Alle oud Stratos en huidige deelnemers vormen samen het Stratos netwerk. Het zijn ondernemers die geloven in intervisie. In het delen van kennis. En in het geven en ontvangen van feedback op elkaars bedrijfsresultaten. In het Stratos netwerk vind je ondernemers die op een eerlijke en respectvolle manier met elkaar wensen om te gaan. Ondernemers met een proactieve houding, die willen inspelen op de snel om hen heen veranderende wereld.

Stratos is geen commercieel netwerk. Het zaken met elkaar doen staat niet voorop. Het gaat erom een ander mee te laten denken en kijken naar je bedrijf.