Coaching door ervaren en deskundige managers

Het concept van Stratos wordt mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van de Stratos coaches. De rol van een Stratos coach is faciliterend en niet die van expert. Coaches proberen deelnemers te stimuleren in hun denk- en ontwikkelproces en uitdagingen en problemen helder te krijgen door het stellen van de juiste vragen. 

 

Extra deskundigheid voor bepaalde thema's
De Stratos-groep bepaalt voor een gedeelte zelf de invulling van de bijeenkomsten. Als voor de behandeling van een bepaald onderwerp of thema extra deskundigheid nodig is, kunnen de coaches een beroep doen op de deskundigheid binnen hun eigen organisatie. Daarnaast beschikt REWIN ook over een netwerk van specialisten, zodat voor elk thema de juiste expertise ingezet wordt!

 

 

 

De Stratos coaches zijn:

 

  • Joop van Waas -  Perficio Adviseurs BV
  • Jeroen van Diepstraten - Philip Morris International
  • Jean Prevoo - Accrino BV
  • Frank Bruining - Commitments
  • Patrick 't Hart - Perficio Adviseurs B.V.
  • Ron Dikhoff - Tive Group BV
  • Ton Serné - Serné Channel Marketing
  • Rien de Greef - Human Projects
  • Ad Kuijpers - Kuijpers Consult BV