Toplocatie: Dinalog

2020 wil Nederland Europees marktleider zijn in de regie en coördinatie van transnationale goederenstromen.

 

Om dit te verwezenlijken is eind 2009 het instituut Dinalog opgericht, met één duidelijk doel voor ogen: Nederland als Europees marktleider in regie van transnationale goederenstromen in 2020, met een groei van het BNP van 7 miljard euro op regie.

 

Hoe gaan wil Dinalog dat bereiken?
Met investeringen in toegepast onderzoek, demonstratie- en experimenteerprojecten, opleidingen en mkb-kennisverspreiding. Projecten waarin kennisinstellingen, overheid en bedrijven, verladers en logistieke dienstverleners, gezamenlijk werken aan het grotere doel: innovatie.

 

 

Rol van REWIN
REWIN zorgt ervoor dat de regio meer dan optimaal profiteert van de aanwezigheid van het instituut. Dit gebeurt onder meer door:

  • te participeren in de zogenoemde Kennis DC's om bedrijfsleven en onderwijs te koppelen;
  • deel te nemen in projecten als Logisitics Accelerator;

 

 

TKI Logistiek 

Dinalog, NWo en TNO gaan gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aan om de innovatie in de topsector Logistiek aan te jagen. Hiervoor is een Stichting TKI Logistiek opgericht.

 

Doelstelling TKI 

De doelstelling van het TKI Logistiek is het op structurele wijze bewerkstelligen van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de topsector logistiek. Dit betreft zowel innovatie door middel van fundamenteel als toegepast onderzoek als ook de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten.

 

Roadmaps
Inhoudelijke focus van het TKI ligt op het onderzoeksgedeelte van de 6 roadmaps, te weten:

Neutraal Logistiek - Informatie Platform (NLIP) - Synchromodaliteit - Douane - Cross-Chain Control Centers (4C) - Supply Chain Finance - Service Logistiek