REWIN ontwikkelpartner in Dinalog

Het doel van DINALOG is het ontwikkelen van innovatieve kennis om de Nederlandse logistieke sector sterker te maken. Om deze innovatieve kennis om te zetten in projecten voor is door REWIN, in samenwerking met o.a. Impuls Zeeland en de BOM, het project Logistics Accelerator ontwikkeld.

 

Met behulp van de Logistics Accelerator wordt het regionale bedrijfsleven gestimuleerd een beroep te doen op o.a. het innovatieprogramma Logistiek. Daarmee wordt de logistieke slag- en concurrentiekracht van de bedrijven vergroot. Het zorgt er tevens voor dat Dinalog en de regio haar logistieke regiefunctie optimaal kan ontwikkelen. De Logistics Accelerator vormt hiermee een nieuwe stap in het borgen van Dinalog in de regio en het versterken aan de West-Brabantse logistiek.

 

Er wordt gewerkt aan een platform van bedrijven die samen een aantal projecten gaat uitvoeren rondom de thema's:

  • 4C Sustainable Supply Chains
  • Service Logistiek
  • 4C en Knooppunten
  • LogiXperience.

Er is nog ruimte voor nieuwe initiatieven!