Onderwijs & Kennis: Kennis DC's in Zuid-Nederland

Om voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben in de regio werkt REWIN samen met bedrijven en kennisinstellingen aan:

  • Ondersteuning relatie onderwijs en bedrijfsleven met als doel kennisuitwisseling en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Realisatie KennisDC Brabant/Zeeland, een doorontwikkeling van Vitale logistiek
  • Ontwikkelen en realiseren van Human Capital Roadmap: aansluiting van voldoende en gekwalificeerd personeel op bedrijfseconomische ontwikkeling in de regio: zie ook het project Move It.

 

Kennis DC's in Zuid-Nederland
Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van Kennis DC is heel Zuid-Nederland. De DC's zijn een doorontwikkeling van het kennisplatform Vitale Logistiek. Vitale Logistiek is een breed logistiek kennisplatform dat tot doel heeft bedrijven te helpen met praktische en laagdrempelinge oplossingen op het gebied van logistiek in de breedste zin van het woord.

 

Meer info?

Marc-Paul van Halderen 

076 - 56 46 785

m.vanhalderen@rewin.nl

 

 

Noodzaak Kennis DC's

Het logistieke werkveld is met name bezig met het draaiende houden van de dagelijkse operatie. Ze nemen en krijgen onvoldoende de tijd om op een duurzaam en strategisch niveau naar de organisatie te kijken. Beslissen nog te vaak op basis van gevoel, reageren en handelen nog te vaak ad hoc op afwijkingen en er wordt zelden gebruik gemaakt van doordacht en gedegen proces-, project- en verandermanagement. Dit gebeurt niet alleen bij dienstverleners in de logistiek maar ook zeer zeker in de logistieke afdelingen bij verladers! Deels is dit natuurlijk een generiek probleem, maar in de logistieke omgeving wordt dit extra versterkt door de sterke korte planningshorizon, de geringe marges en traditionele cultuur. Er is dus behoefte aan een meer vitale bedrijfsvoering.

 

 

Vitale Logistiek wordt mede mogelijk gemaakt door:

NHTV, Midpoint Brabant, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant, REWIN West-Brabant, Hogeschool Zeeland, Syntens, EVO, Transport- en Logistiek Nederland, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Kamer van Koophandel en ROC West-Brabant