Kennis DC's in Zuid-Nederland

Het Kennis Distributiecentrum Logistiek is een platform voor het genereren en delen van kennis op het gebied van logistiek.

 

Kennis DC's zorgen er voor dat bedrijven en instellingen direct geholpen worden met toegepaste kennis. Door het inrichten van interactie binnen het logistieke werkveld én de landelijke kennisinstellingen maken we slimmer gebruik van elkaars expertise. Ieder regionaal KennisDC Logistiek is de spil in een regionale 'logistieke community'.


Slimmer gebruik maken van elkaars expertise
De logistieke kennisDC's vormen een landelijk dekkend netwerk van (logistieke) Kennis DC's met een slimme onderlinge samenhang en samenwerking. Het doel hiervan is een betere en intensievere interactie te realiseren tussen het werkveld, maar ook tussen de logistieke HBO kennisinstellingen onderling én het - in ieders belang - samenhangende speelveld van kennis & innovatie. Via dit netwerk komt kennis slimmer beschikbaar voor het werkveld (MKB), de kennisinstellingen en kan talent verder ontwikkeld worden en behouden blijven voor de branche.

 

 

Kennis Loket
Het Kennis DC is ontstaan vanuit het project Vitale logistiek wat mede door REWIN werd gestart. Alle partners zoals de NHTV zijn zeer betrokken bij de verder ontwikkeling van Vitale Logistiek naar een KennisDC. Dat moet hét centrale loket worden voor kennisvragen van en voor het bedrijfsleven.

 

Vitale Logistiek wordt mede mogelijk gemaakt door:

NHTV, Midpoint Brabant, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant, REWIN West-Brabant, Hogeschool Zeeland, EVO, Transport- en Logistiek Nederland, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Kamer van Koophandel en ROC West-Brabant


Meer info?

Marc-Paul van Halderen 

076 - 56 46 785

m.vanhalderen@rewin.nl