Grenzeloze Logistiek

In het Interreg project "Grenzeloze logistiek" werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om de logistieke sector in de grensregio op duurzame wijze te verstevigen.

 

Zundert  

In West-Brabant en meer specifiek in de omgeving van Zundert is de boomteeltsector prominent aanwezig. Samen met Boskoop en Haren is Zundert het belangrijkste boomkweekcentrum van het land. De sector draait als geheel een jaaromzet van 600 miljoen euro; 105 miljoen daarvan wordt gerealiseerd in Zundert.

 

Economische drager 

Het streven is deze sector te laten doorgroeien tot een economische drager van de regio. Daarom is het belangrijk om zowel de werkgelegenheid als de mobiliteit te bevorderen.  In dit kader wordt momenteel de haalbaarheid van een Boomteelt Business Centre (BBC) onderzocht.

 

Financiering:

Het project Grenzeloze Logistiek komt tot stand met de steun van de Europese Unie, Interreg Vlaanderen Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant.

 

 

 

Van Hub naar Boomteelt Business Centerum

Op dit moment worden planten verzameld op de Hub waar de handelaar de producten in één keer kan halen. De Hub-activiteiten vinden nu op het CLTV terrein in Zundert plaats, maar op de achtergrond wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Boomteelt Business Centrum (BBC) aan de A16/E19. Dit dienstencentrum zal onder andere fungeren als op- en overslagplaats voor de Treerun.

 

Commercieel draaipunt
Door de gunstige ligging zal dit BBC het logistieke en commerciële draaipunt worden voor boomkwekend West-Brabant. Een onderdeel van het BBC kan een logistiek dienstencentrum zijn. REWIN fungeert als aanspreekpunt van een haalbaarheidsonderzoek en het bijbehorend acquisitieplan.

 

Bijzonder!

70% van de Zundertse productie is bestemd voor de export. Klanten in Europa zijn de belangrijkste afnemers. Zundert ligt geografisch gunstig langs de noord-zuidlijn A16/E19, die de havens van Rotterdam en Antwerpen verbindt. Nabij Zundert, in de buurt van Hazeldonk lijkt ook daarom de meest geschikte plek voor het BBC. 

 

Wat levert het nog meer op?

Bestellingen bij boomkwekers worden steeds specifieker. Zundert biedt alles, voor elke klant. Echter; om leveringen samen te stellen, moeten de producten vaker dan in het verleden van verschillende kwekerijen komen. Om kwaliteit en prijs te blijven bepalen, moeten kwekers samenwerken. Het BBC is hiertoe hét middel.