Business Centre Treeport

In West-Brabant en meer specifiek in de omgeving van Zundert is de boomteeltsector prominent aanwezig. Zowel in kwantiteit als kwaliteit overstijgt de sector alle concurrerende gebieden in Nederland. Om die voorsprong te versterken is in 2011 Treeport opgericht.

 

Van Hub naar Business Centre Treeport

Op dit moment worden de planten van de 180 Treeport kwekers verzameld op de Hub waar de handelaar de producten in één keer kan halen, de zogenaamde treerun. Maar op de achtergrond wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Business Centre Treeport (BCT), een thematisch bedrijventerrein dat zich concentreert op handel en logistiek met veel aandacht voor innovatie en scholing. 

 

Bijzonder!

70% van de Zundertse productie is bestemd voor de export. Klanten in Europa zijn de belangrijkste afnemers. Zundert ligt geografisch gunstig langs de noord-zuidlijn A16/E19, die de havens van Rotterdam en Antwerpen verbindt. Nabij Zundert, in de buurt van Hazeldonk lijkt ook daarom de meest geschikte plek voor het BCT.  

 

 

 

  Logistieke draaischijf
Door de gunstige ligging zal het BCT het logistieke en commerciële draaipunt worden voor boomkwekend West-Brabant. Maar de ambitie is groter. Het BCT valt binnen de ambities van de grensregio Vlaanderen-Nederland om uit te groeien tot logistieke draaischijf van Europa. In dat kader ondersteunt het Europese project Grenzeloze Logistiek het BCT.

 

Wat levert het BCT nog meer op?

Bestellingen bij boomkwekers worden steeds specifieker. Zundert biedt alles, voor elke klant. Echter; om leveringen samen te stellen, moeten de producten vaker dan in het verleden van verschillende kwekerijen komen. Om kwaliteit en prijs te blijven bepalen, moeten kwekers samenwerken. Het BCT is hiertoe hét middel. 

 

Financiering:

Het project Grenzeloze Logistiek komt tot stand met de steun van de Europese Unie, Interreg Vlaanderen Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant.

 

Download hier een achtergrondartikel over Treeport en het BCT.

 

  

Meer informatie?

Marc-Paul van Halderen

m.vanhalderen@rewin.nl

06 - 30 897 667