Partners

Ondernemers die met vragen zitten over hun financiële situatie kunnen bij REWIN terecht. REWIN werkt echter niet alleen aan het ondersteunen van MKB-bedrijven uit de sectoren logistiek, maintenance of biobased economy, die willen groeien. De volgende organisaties zijn eveneens betrokken bij de dienstverlening:

 


Banken, accountants en financieringsintermediairs.

Met de in de regio West-Brabant actieve organisaties die zich bezighouden met financiering van bedrijven is contact over de financieringsmogelijkheden van ondernemers. Enerzijds kunnen de organisaties contact opnemen met REWIN als een ondernemer zich bij hen meldt. Anderzijds roept REWIN ook de expertise in van de organisaties als dat nodig is

 


Voor de uitvoering:

Syntens stimuleert bedrijven aan de slag te gaan met innovatie. Bedrijven die willen innoveren komen echter vaak voor de vraag te staan, hoe deze innovatie te financieren. Door intensieve samenwerking tussen Syntens en REWIN kan in een vroeg stadium gezocht worden naar de geschikte oplossing.  

 

 

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) beschikt over middelen om de financiering van vooral technologische innovaties mogelijk te maken. Daarnaast beheren ze het aanjaagfonds' Biobased Brabant'. REWIN schakelt - waar nodig - de expertise en de middelen van de BOM in om de financiering van ondernemingen mogelijk te maken.

 

 

 

De Kamer van Koophandel ondersteunt ondernemers bij het aanvragen van Innovatieprestatiecontracten (IPC's) van de overheid. Een IPC is een subsidie voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. De KvK Zuidwest-Nederland zet net als REWIN in op logistiek en biobased economy

 


En verder:

Provincie Noord-Brabant.

De Provincie heeft innovatie hoog op de agenda staan. De doelstelling is om Noord-Brabant uit te laten groeien tot een van de meest innovatieve regio's van Europa. Vandaar dat de Provincie op de speerpunten in West-Brabant ondersteunt.

Meer informatie: