Onbemande luchtvaartuigen

Een onbemand luchtvaartuig (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS of Unmanned Aerial Vehicle, UAV), ook wel drone genoemd, is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. De toestellen worden op afstand bestuurd.

 

RPAS komen voornamelijk in het nieuws bij militaire opdrachten. Maar ook vanuit de burgerluchtvaart is veel interesse vanwege de diverse toepassingen zoals landmeter toepassingen, 3D kartering of surveillance opdrachten.

 

Groeimarkt
Het (door)ontwikkelen van RPAS vormt een enorme groeimarkt. Datzelfde gaat op voor het onderhoud van deze vliegtuigsystemen. REWIN werkt samen met bedrijven en kennisinstellingen aan de business development rondom RPAS.

 

UAV op zee
In maritieme gebieden gebruiken politie, havendiensten en milieuorganisaties tot nu toe vliegtuigen, radar en automatische boeien om data over bewegingen en activiteiten van schepen te vergaren. UAV's bieden een nieuwe manier van informatie verzamelen. Het project 3i heeft hiervoor een eigen toestel voor ontworpen en gebouwd. 3i is inmiddels afgerond maar heeft een vervolg gekregen in BERISUAS,

 

Kenniscentrum
In het project is belangrijke kennis opgedaan. Om dit te borgen is een kenniscentrum voor UAV in oprichting op Business Park Aviolanda.