Onbemande luchtvaartuigen

Een onbemand luchtvaartuig (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS of Unmanned Aerial Vehicle, UAV), ook wel drone genoemd, is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. De toestellen worden op afstand bestuurd.

 

RPAS komen voornamelijk in het nieuws bij militaire opdrachten. Maar ook vanuit de burgerluchtvaart is veel interesse vanwege de diverse toepassingen zoals landmeter toepassingen, 3D kartering of surveillance opdrachten.

 

Groeimarkt
Het (door)ontwikkelen van RPAS vormt een enorme groeimarkt. Datzelfde gaat op voor het onderhoud van deze vliegtuigsystemen. REWIN werkt samen met bedrijven en kennisinstellingen aan de business development rondom RPAS.

 

Monitoren installaties
West-Brabantse bedrijven willen fabrieken, procesinstallaties en infrastructuur monitoren op storingen en mutaties met behulp van onbemande vliegtuigen. Hieruit in het project UAV Maintenance Valley ontstaan.

 

Ondersteuning en acceptatie UAV
Doel van het UAV project is om UAV-fabrikanten, gebruikers en eindklanten in de meeste brede zin te ondersteunen. Daarnaast zet het platform zich in voor het vergroten van de maatschappelijke acceptatie van het inzetten van UAV.

 

Meer informatie of deelnemen? Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers: 

 

Rob van Nieuwland

 

076 - 56 46 780

r.vannieuwland@rewin.nl  

 

 

 

 

UAV op zee
In maritieme gebieden gebruiken politie, havendiensten en milieuorganisaties tot nu toe vliegtuigen, radar en automatische boeien om data over bewegingen en activiteiten van schepen te vergaren. UAV's bieden een nieuwe manier van informatie verzamelen. Het project 3i ontwerpt en bouwt hiervoor een eigen toestel.

 

Europese samenwerking

Het 3i project is een initiatief van REWIN. Twaalf partners in Engeland, Frankrijk en Nederland werken samen in dit project. Het Europese subsidiefonds Interreg 2 Zeeën heeft hiervoor 1,85 miljoen euro toegezegd.


Kenniscentrum
In beide projecten wordt belangrijke kennis opgebouwd. Om dit te borgen is een kenniscentrum voor UAV in oprichting op Business Park Aviolanda.