'Maritime Maintenance Valley' rond Werkendam

Wat Woensdrecht is voor het vliegtuigonderhoud, moet Werkendam voor de scheepsvaart worden. De bedrijven rondom de Werkendamse haven willen zich gaan profileren als 'Martime Maintenance Valley'!

 

Deze opvatting kwam naar voren tijdens een ontmoeting tussen topambtenaren van de provincie Brabant en het bedrijfsleven. Eén voor één vertelden VeKa Shipbuilding, De Waal Machinefabriek, Instalho en Van Wijk BV over hun bedrijf. Ad van Wijk: "Een Belgisch bedrijf noemde Werkendam al eens een Eldorado voor de binnenvaart, omdat we met heel veel bedrijven alles kunnen doen. En als wij even niet snel kunnen leveren, vragen we of de buurman het kan. Juist in die samenwerking ligt onze kracht."

 

Dolf Kornet, voorzitter van Scheepsgroep Werkendam, hield het gezelschap voor dat 98 procent van alle binnenvaartschepen weleens voor onderhoud te maken heeft met Werkendamse bedrijven. Ook is de kracht van Werkendam dat het ligt in het centrum van de vervoersstromen vanuit Antwerpen en Rotterdam naar het Duitse achtergebied.

 

Mart Dircks, directeur-secretaris van Regio West-Brabant, gaf uitleg over het waarom van het werkbezoek en wat het de gemeente kan opleveren. 'Maintenance is één van de speerpunten van de regio West-Brabant. In het overleg over de strategische agenda is het belangrijk kennis te nemen van wat hier in Werkendam allemaal gebeurt.

 

Wilt u meer weten over Werkendam of betrokken zijn bij het ontwikkelen van Maritime Maintenance Valley? Neem contact op met Stefan van Seters 076 - 56 46 778 of s.vanseters@rewin.nl