Maintenance Projecten Overzicht

 

De economie van West-Brabant  is voor belangrijk deel gebaseerd op bedrijven met een kapitaal intensief karakter. De procesindustrie (Shell, Sabic, Philip Morris etc.) is met de vele productiesystemen en hoogwaardige kapitaalgoederen een goed voorbeeld. Het in stand houden van de procesindustrie is van groot belang voor de concurrentiekracht van West-Brabant. Hoogwaardig technisch onderhoud (Maintenance) van de - vaak verouderde - installaties  is hierbij van wezenlijk belang. De procesindustrie stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid van hun systemen en de hierbij behorende dienstverlening. Ook de maatschappelijke waarde van Maintenance mag niet onderschat worden. De samenleving is gebaat bij een goede veiligheid en beschikbaarheid van de fabrieken, energiecentrales, waterzuiveringsinstallaties.


World Class Maintenance

Om de West-Brabantse onderhoudsindustrie naar de internationale top te brengen hebben de afgelopen jaren ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineen geslagen. Er werden samenwerkingsverbanden aangegaan in bijvoorbeeld World Class Maintenance, innovatieprojecten gestart, opleidingen op een hoger plan getild en de ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals de toplocatie Aviolanda Woensdrecht, ter hand genomen. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de procesindustrie  en daarmee de bijbehorende banen, voor West-Brabant te behouden.

 

Overzicht van de projecten in 2012

 

   Proces  Omschrijving Deelnemers
 1. Maintenance Businessprogramma West-Brabant Ontwikkelen businessprogramma ter ondersteuning van de ambitie om te worden tot een world class maintenance regio voor procesindustrie, luchtvaart en maritiem 2 bedrijven en 2 overheidsinstellingen
 2. Maintenance Kennis Management Vastleggen en toegankelijk maken van ervaringen en praktische kennis van werknemers zodat deze niet verloren gaat. 42 bedrijven en 15 kennisinstellingen
 3 IPC Maintenance Versterken innovatieprestaties van 15 bedrijven rondom Condition Based Maintenance 15 bedrijven
 4. 3i Internationaal project waarin innovaties rondom UAV's met betrekking tot het maken van beelden tijdens de vlucht en de communicatie van/naar grondstation en van/naar eindgebruikers wordt onderzocht 10 bedrijven en 2 kennisinstellingen
 5. Unmanned Aircraft Systems Maintenance Valley Bundelen van kennis om tot nieuwe regelgeving te komen rondom onbemande vliegtuigen waarbij door UAS onderhoudsmonitoiring en veiligheid vanuit de lucht en een aantal andere toepassingen nader onderzocht worden. 25 bedrijven en 3 kennisinstellingen
 6. Structural Health Monitoring for Composite Materials Het meten van de 'gezondheid' van vliegtuigcomponenten uit lichte composietmaterialen. 11 bedrijven en 4 kennisinstellingen
 7. Proces, Maintenance, Safety & Reliability Academy (PMSRA)

Ontwikkeling van een businesscase voor een Excellent Trainingscentrum voor proces- en energiesector tbv maintenance. 

 5 bedrijven
 8. World Class Maintenance - Innovatie Projecten 5 werkpakketten die bijdragen aan 5 verschillende innovatielijnen binnen WCM. 15 bedrijven en 2 kennisinstellingen
 9. WCM management Het opzetten van een organisatie voor onderzoek, innovatie, kennisdeling, onderwijsvernieuwing en business development.  3 partners
10. Business Accelerator Woensdrecht Business kansen vanuit een aantal marktniches op en rondom de luchthaven Woensdrecht door middel van innovatieprojecten en open innovatie doorontwikkelen tot nieuwe bedrijven en kenniscentra. 35 bedrijven en 6 kennisinstellingen.

11.

World Class Windturbine Maintenance Onderhoud aan windmolens op een betere, effectievere en goedkopere manier 15 bedrijven en 1 kennisinstelling

12.

SIM Maintenance Jongeren (9 - 12 jaar) interesseren in techniek & maintenance door middel van een game. 3 bedrijven en 1 kennisinstelling