Toplocatie: Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom

De Biobased Economy wordt steeds tastbaarder binnen West-Brabant. Niet alleen zijn er programma's en projecten actief, ook komen er steeds meer fysieke locaties waar de Biobased Economy concreet wordt.

 

Green Chemistry Campus

De campus in Bergen op Zoom biedt start ups toegang tot de laboratoria van SABIC en demo-ruimtes. Het Campus Innovation Center vormt het kloppende hart van de Green Chemistry Campus. Hier werken ondernemers, overheid en kennisinstellingen in een open innovatie omgeving aan biobased innovaties op het snijvlak van agro & chemie. 

  • Kantoor- en laboratoriumfaciliteiten, demoplant, co-siting
  • Hele life cycle: van start-up naar product- en marktontwikkeling
  • Focus: agro reststromen naar groene bouwstenen voor performance materials, performance chemicals en coatings
  • Inmiddels 9 bedrijven en 3 kennisinstituten

Bijzonder!
Onlangs is op de Green Chemistry Campus het Biorizon, The way to bioaromatics van start gegaan. Hier onderzoekt men hoe bio-aromatische verbindingen uit reststromen ontwikkeld kunnen worden.

 

 

 

 

Jan Rotmans: "Biobased Pareltje"

Adviseur biobased economy bij het Ministerie van Economische zaken Jan Rotmans noemde de campus één van de mooiste pareltjes met internationale allure in de Nederlandse biobased economy. Bovendien behoort het volgens hem tot de top 10 van toonaangevende projecten in de Green Deal van de overheid. Een groot compliment gezien het feit dat de campus nog geen twee jaar bestaat!

 

Initiatiefnemers:  

Het idee voor de groene campus komt van REWIN en is in samenwerking met SABIC, gemeente Bergen op Zoom en provincie Noord-Brabant verder vormgegeven.

 

 

Meer informatie over de Green Chemistry Campus? 

 

 

Dennis van der Pas

 

076 - 56 46 774
d.vanderpas@rewin.nl