Toplocatie Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland

De Biobased Economy wordt steeds tastbaarder binnen West-Brabant. Niet alleen zijn er programma's en projecten actief, ook komen er steeds meer fysieke locaties waar de Biobased Economy concreet wordt.

 

Agro & Foodcluster Nieuw-Prinsenland

Nieuw-Prinsenland is een bedrijventerrein naast de suikerfabriek in Dinteloord. Het terrein bestaat uit een glastuinbouwgebied van 310 hectare en 70 hectare voor bedrijven, die bij voorkeur iets met agro of food hebben. 

  • Knooppunt voor de groene economie  
  • Bedrijven in de agro & foodsector
  • Benutten van elkaars reststromen en die van de suikerfabriek
  • Winstgevende symbiose en samenwerking
  • Toplocatie en logistieke hotspot

Het idee?

Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland is een initiatief van Suiker Unie en de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM). REWIN verzorgt de acquisitie voor het bedrijventerrein.

 

 

Bijzonder!
De nieuwe bedrijven en de glastuinbouw worden gekoppeld aan de bestaande suikerfabriek. Uit deze kruisbestuiving ontstaat een meerwaarde. Bijvoorbeeld door: 

  • gebruik te maken van restwarmte en hergebruik van proceswater van de suikerfabriek
  • winning van groen gas uit de biomassareststromen
  • het afvangen van CO2 voor de glastuinbouw
  • het gebruik van bietengrond voor de landschappelijke inpassing.   

 

Meer informatie over AFC Nieuw Prinsenland?

 

 

Guido van Liefland

 

076 - 56 46 790
g.vanliefland@rewin.nl