Kennis & onderwijs: Center of Expertise Biobased Economy

West-Brabant wil een leidende en onderscheidende positie innemen in de (inter)nationale Biobased Economy. Daarvoor moet men verder kijken dan alleen de huidige bedrijven rondom de Biobased economy. Het HBO weet ook goed de relevante ontwikkelingen in het opleidingscurriculum te integreren en te borgen via onderzoeks- en onderwijsprogramma’s.

 

Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences zijn eigenaren van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE), officieel erkend door het ministerie van OCW. Hier werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kennis van, onderwijs over en onderzoek naar, de biobased economy.


Het Centre of Expertise Biobased Economy heeft drie pijlers: onderwijs, onderzoek en kenniscentrum. De deelnemers van deze pijlers werken intensief met elkaar samen aan het realiseren van deze doelen:

 

1.  Onderwijs

 

•  Opleiden van bestaande en aanstaande professionals in de Biobased Economy.
•  Kennis over Biobased Economy verwerken in de lesprogramma’s van bestaande en nieuwe opleidingen. Niet alleen in de opleidingen van Avans Hogeschool & HZ University of Applied Sciences, maar ook in het onderwijs binnen alle betrokken sectoren en op alle niveaus van beroepsonderwijs.

 

 

2.  Onderzoek


•  Initiëren en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het biobased vakgebied.
•  Bijdragen aan de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk.
•  Verstevigen en verdiepen van een relevant netwerk in het beroepenveld en in de academische wereld.
•  Het professionaliseren van medewerkers en studenten in onderzoeksvaardigheden.


Om deze ambities te realiseren, beschikt het Centre of Expertise over twee lectoraten: Biobased Energy en Biobased Products.

 

3.  Kenniscentrum

Coördineren en regisseren van de ideale connectie tussen kennisvraag en kennisaanbod. Vanuit privaat-publieke partijen én vanuit de relevante kennisinstituten.

 

Voor meer informatie: http://www.coebbe.nl

 

 

 

 Student Avans  Het excelllent borgen van Biobased Innovations