Kennis & onderwijs: Biobased Center of Expertise

West-Brabant wil een leidende en onderscheidende positie innemen in de (inter)nationale Biobased Economy. Hiervoor moet men verder kijken dan naar alleen de huidige bedrijven rondom de BioBased economy. De toekomst is van groot belang en bevindt zich nu nog in de studiebanken, studenten.

 

Gezien de opkomst van de Biobased economy is het voor het HBO van belang om vroegtijdig aan te haken om de relevante ontwikkelingen in het opleidingscurriculum te integreren. Avans vervult een centrale rol in Biobased Innovations en is reeds geëquipeerd om de ontwikkelingen van de Biobased Economy excellent te borgen in het opleidingscurriculum.

 

Avans is al een aantal jaar actief met het Expertisecentrum Duurzame Innovaties; Lectoren, docenten en studenten verrichten onderzoeken in het kader van Biobased Innovations. Eerste afstudeerder is reeds een feit (milieukunde)

 

 

 Het regionale HBO is nodig om kennis te bundelen en te verspreiden. Hiervoor is het Center of Expertise opgericht.

 

Het Center of Expertise (CoE) is een value center om samen met onderzoekspartners, bedrijfsleven, overheid en collega-onderwijsinstellingen, de kansen van de biobased economy te benutten.

 

Door deze vorm van samenwerking gaat het Center of Expertise Biobased de ontwikkelingen in de Biobased Economy in een versnelling plaatsen door Open Innovatie, excellentie en ondernemerschap.

 

 Student Avans  Avans vervult een centrale rol in het excelllent borgen van Biobased Innovations