Fonds Biobased Brabant

Startende MKB bedrijven die zich richten op biobased innovations kunnen een beroep doen op het Biobased Brabant Fonds. De provincie Noord-Brabant stelt 10 miljoen beschikbaar.

 

Doel van Biobased Brabant Fonds is om het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid en kenniswerkers op het gebied van de groene chemie te bevorderen. Het fonds richt zich op startende, snelgroeiende bedrijven en kennisintensieve bedrijven.

 

Focus

De focus van het fonds ligt op producten gemaakt van biomassa zoals chemicals, coatings, performance materials, food&feed, pharma. Voorbeelden:

  • Bioplastics
  • Natuurlijke kleurstoffen
  • Natuurlijke verpakkingsmaterialen
  • Medicijnen

Het vermarkten van nieuwe technologieën waarmee substantieel meerwaarde toegevoegd wordt staat centraal. Hef fonds richt zich daarom niet op bulkmateriaal, brandstof en energie.

 

 

Vestigen

De ervaring leert dat het verstrekken van financiering een belangrijke rol speelt bij de keuze van jonge bedrijven om zich op een bepaalde locatie te vestigen. Hiertoe wordt het fonds als instrument ingezet. Start-ups en snelgroeiende bedrijven die zich graag op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom of andere locaties binnen (West-)Brabant willen vestigen (als BorchWerf Roosendaal, Nieuw Prinsenland of Haven Moerdijk) hebben kapitaal nodig om hun ontwikkel- en groeiplannen te realiseren. Daarbij kan het, zeker wanneer er productiefaciliteiten moeten worden gebouwd, om vele miljoenen euro's gaan.

 

Uitvoering

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij is de uitvoerder van het fonds. De BOM verstrekt het geld in de vorm van risicokapitaal aan startende en snelgroeiende bedrijven op het gebied van groene chemie in Brabant.