Biobased Innovations

Platform van bedrijven en kennisinstellingen: Biobased Innovations

 

Het Biobased Innovations programma bestaat uit organisaties die willen samenwerken op het gebied van bio-gebaseerde innovaties. Doordat zowel belangrijke grote en MKB organisaties uit de chemische-, industriële- en foodsector samenwerken met o.a. kennisinstellingen en andere bio-initiatieven komt de huidige bio-dynamiek in een versnelling en wordt deze versterkt door de structurele samenwerking in Zuidwest-Nederland.

 

Voorbeelden van innovatieprojecten die binnen het Bioraffinage Innovatie Centrum uitgevoerd kunnen worden zijn: een onderzoek naar de ontwikkeling van groen plastics op basis van 'bio-based building blocks' en de ontwikkeling van 'state of the arte vergistinginstallaties' met daarbij behorende (bundeling van) stromen en bewerkingen.

 

Kijk op biobased Innovations voor meer informatie.

 

 

REWIN bouwt in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen aan sterke businessclusters rondom thema's zoals:

  • Groene bouwblokken voor toepassing in de marktsectoren:
    • Performance materials, coatings en performance chemicals
  • Efficiënte en duurzame processen
  • Groene grondstoffen
    • Agrarisch: nieuwe teelt, vervangen dierlijke in plantaardige eiwitten, veredeling etc.
    • Aquatisch: teelt en oogst van algen en wieren voor toepassing chemie

 

Meer info?

   Dennis van der Pas

 

   076 - 56 46 774
   d.vanderpas@rewin.nl