Biobased economy

In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen zoals olie. Olie zit bijna overal in, van kunststoffen en chemicaliën tot brandstoffen. Brabantse ondernemers onderzoeken nu alternatieven.

 

Natuurlijke voorsprong
Nergens in Europa liggen agrofood en chemie zo dicht bij elkaar als in West-Brabant. Daarnaast kent de regio, als logistieke hotspot, een optimale logistieke infrastructuur voor de aan- en afvoer van biomassastromen. Dit zorgt letterlijk voor een natuurlijke voorsprong.

 

Samenwerking
West-Brabant vormt samen met Zeeland een sterk biobased cluster: Biobased Delta waarin samengewerkt wordt om om uit agrarische reststromen, chemietoepassingen te ontwikkelen en te vermarkten. Het cluster wil  koploper in Europa worden op het gebied van groene grondstoffen en groene bouwstenen.

 

Toplocaties en Shared Facilities
Bij ondernemen horen toplocaties die de perfecte omgeving bieden voor modern ondernemerschap.

Elke locatie heeft zijn specifieke speerpunt. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op: 

 

 

 Dennis van der Pas projectleider biobased

 

Dennis van der Pas

 

076 - 56 46 774
d.vanderpas@rewin.nl

 

   

 

 

 

Focus van de regio
Bedrijven in de Biobased Delta kunnen deelnemen aan business developmentprogramma's op het gebied van:

 

Groene grondstoffen:
algen en wieren, agrostromen, reststromen, natuurlijke vezels


Groene bouwstenen:
performance materials, performance chemicals, performance coatings, bio-aromaten (via het Shared Reseach Center Bio-Aromatics), functionele moleculen, vezels

 

Duurzame processen:
energie, sluiten van kringlopen

 

Wat kan REWIN voor u doen? 

  • Hebt u een businessidee? 
  • Wilt u reststromen benutten?
  • Zoekt u kleinschalige R&D faciliteiten?
  • Wilt  u aanhaken aan een van de business development programma's ?
  • Of samenwerken met andere innovatieve ondernemers in de Biobased Delta ?
  • Zoekt u hulp bij uw financieringsvraagstuk?

 

Wij helpen u graag. Al onze dienstverlening is kosteloos. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op: 

 

 

 

Wiebe Logghe
 
076 - 56 46 793
 w.logghe@rewin.nl